محمد اخباری

((دردهای یکی مثل من )) تا حالا احساس کردی که تحت نظری؟مثل اینکه کسی کنارت نشسته باشد، وقتی تنهایی.جه میشد اگر میتوانستی چیزهایی را ببینی ، چیزهایی که دیگران نمیتوانند ببینند.فکر میکنی به کسی میگفتی؟ ...

ادامه نوشته
طیبه طه تهرانیان

سلام و احترام خدمت دوستان هنرمند و بزرگوار از اینکه نمی توانم در خدمتتان باشم به علت کسالتی است که با دعای شما بر طرف خواهد شد امروز این مطلب را می خواندم تحت تاثیر قرار گرفتم برای شما هم به اشت...

ادامه نوشته
کرم  عرب عامری

کدام چهره ماندگار ماندگارست سالن زیبا وبا شکوه شهربه افتخار بزرگداشت چهره های ماندگار با آراستنیهای گوناگون وگلهای طبیعی آرایش دلپذیری بخود گرفته بود .گوینده با صدای گرم و با...

ادامه نوشته
ورود به بخش اعضا

تولد اعضا