تولد اعضا
علی رضایی پور مشیزی

تک درختی سرو در دامان کوه مانده تنها، مانده محکم، باشکوه تشنه لب دستش به سوی آسمان کاش بارانی ببارد ناگهان آسمان هم در پی تحریم ماست تا زمانی غل و غش تصمیم ماست این گره را باز کن با دست خود هر ...

ادامه شعر
سیدعلمدار ابوطالبی نژاد

توسردادی وبرسر جا گرفتی درون سینه ها مأوا گرفتی دراین عصری که پرازشمروخولیست تو جا در وسعت دلها گرفتی *** به عرش و نزد مولا شد سرایت چوسیمرغی و قاف عشق جایت سپاه عاشقان س...

ادامه شعر
مصطفی مصطفایی دهنوی

« چشمه ی فیض خدا » کار دانایی ما باشد و فرجامش نیست ابتدایش سر دست است ، سرانجامش نیست شغل عرفانی ما ، در همه جا منتشر است انتشارش به دل تنگ ...

ادامه شعر
دادا بیلوردی

* 211- ذکر * دل چو غرقِ سوز گشت قامتی در زیر آتش گشت هشت یعنی این ساعت میانِ ذکرهای بیشمار قطره ای که میکند از چشم نشت تا خدا خواهد گذشت * 212- عشق * عشق می دانید چیست؟ عشق از جنسِ هوا و...

ادامه شعر
علی رضایی پور مشیزی

خدایا همه هست ما دست توست
دل بی دلان روز و شب مست توست
کمک کن که باشم به یادت عزیز
شوم با نگاه لطیفت تمیز
کمک کن شوم خالصی نامدار
چو نور خودت تا ابد پایدار
خد...

ادامه شعر
حمید خداویسی

بوی خاک دلم را به دریا سپردم ..... آهی کشید میان من و ماه ، دیواری کشید توگویی که دریا .... قطره ایست بسان نم باران... زندگیست ! صدای رعد ، ساحل سنگ سخت چو طوفان ، به دریا .... نشست به...

ادامه شعر
مصطفی مصطفایی دهنوی

« روز ازل » روز ازل آدمی ، زنده بـشد از بهشت باز خدایش بخواند نسل وِرا در بهشت روز ازل آدمی ، زد قدمی در بهشت رانده بشد از بهشت، در اثر کار ز...

ادامه شعر
مصطفی مصطفایی دهنوی

« راه دل » نفس تنگ است و اندر سینه، دل نیست خداوندا مگر پایـم به گِل نیست ...

ادامه شعر
مصطفی مصطفایی دهنوی

« امیر عالم » خداوندا بـر این عالـم امیـری به هـر افتادگانـت دستگیری مگر کـردار مخلوقـت نـدانی تو آگاهی زِ هـر روشن ضمیری4 ت...

ادامه شعر
ویکتوریا اسفندیاری

1-شب فرو افتاده بر بام فلک غم فرو بنشسته برسقف ملک 2-از ثریا تا سرا غم بیختند ادمی را بر زمین اویختند 3-اسمان را برفلک افراشتند حسرتش را برزمین انگاشتند 4-غم که امد بر دل افلاکیان ماه زینت داد...

ادامه شعر
ویکتوریا اسفندیاری

ای فلک از چهرت گلگون شده خاک هستی بر درت افسون شده شبنم عشقت به خاکم خون شده لایق هستی به درگاهت شده ای نگاه حسرتم براسمان ژاله برچشمان من پرخون شده ای که مهرت در ازل پیمان شده گنج در جان منی...

ادامه شعر
ایمان کاظمی (متخلص به ایمان)

جانا گهر ناب نهانی عشق است سرچشمه ی پاک زندگانی عشق است در رهگذر عمر چه پیر و چه جوان هشدار که اکسیر جوانی عشق است در گردش ایام و ز دادار حکیم یک هدیه ی ناب ناگهانی عشق است گر طالب زهدی ...

ادامه شعر
ابراهیم حاج محمدی

می زنم بر خودم نهیب از بس، شده ام مبتلا به دردی که کس مبادا شود دچارش تا،گویمش با خودت چه کردی که رفته در هم سگرمه هایت چون، زن ذلیلی که می دهد دشنام بر زمین و زمان و خود را نیز، کرده نفرین شبی...

ادامه شعر
ابوالحسن انصاری (الف. رها)

یک عمر . یک عمر درست رفتی و گم گشتی سیلی خور حرف بی سرو دم گشتی بر میوه ی ممنوعه نبردی دست و محکوم به بوئیدن گندم گشتی . . . ابوالحسن ...

ادامه شعر
مهران اسدپور

( به نام خدا ) من از اعماقِ وجودم ، به تو ایمان دارم با همه تارم و پودم ، به تو ایمان دارم در کنارت غمی از ؛ بود و نبودنها نیست ای همه بود و نبودم ، به تو ایمان دارم مثلِ فوّاره ، که در او...

ادامه شعر
حسین حاجی آقا

سختی راه هم سفر غریب سردی دل ها خدای من ... گوشه دلم گلباران غم است نغمه ای آشنائی که به من می خندد نیست در پس حادثه خواستن تو محتاجم می توان گوشه چشمی را لرزاند می توان خواب خوشی بود دل دیگر...

ادامه شعر
ابراهیم حاج محمدی

باید اوّل باشد از رفتارتان خرسند، حور تا که گردد رامِ رامِ رامتان، پابند، حور مثل غِلمان باید از زشتی بری باشی، بری آب گردد در دلش تا ناگهانی، قند، حور پاک اگر از شهوتی مانند یوسف روز حشر ا...

ادامه شعر
حسین حاجی آقا

دلم فریاد می خواهد آرزوی یار می خواهد دلم در شب انتقام تو شکست دلم فریاد می خواهد بوسه های داغ می خواهد کبوتر زخمی من در چنگال تو آرزوی نجات می خواهد اما به کدام آرزو ؟ دلم فریاد می خواهد...

ادامه شعر
حسین حاجی آقا

شب ها با دیوار می گویم قصه های دلم را امشب که دیوار ریخت تا زه فهمیدم دیوار چه دردی را تحمل کرد فکر می کردم بزرگتر که شدم از تاریکی ها نمی ترسم اما آیا تو هم نمی ترسی ؟ چند بار با دیوار حرف ز...

ادامه شعر
محمد علی رضا پور

با خودروی اشعار خود در جاده¬ی عشق توام در تونل تاریک غم، نوراده¬ی عشق توام عشق توام ره می¬شود. عشق توام ره می¬برد عشق توام ره می¬زند. در جاده¬ی عشق توام بی¬خود چو می¬باید که شد، با...

ادامه شعر
ورود به بخش اعضا