دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی سید محمد مبین محمودی
جنسیت مرد
تاریخ تولد 27 /11/ 1373
کشور ایران
شهر قم
بیوگرافی

شاعر دارای مجموعه شعر صدای برف کوچ انتشارات سیب سرخ


سید محمد مبین محمودیحواسم
پرت شد
از بام خیالت
بعد حواسم پرت شد که در کجای زندگی دست وپا میزنم
دراشکهای خودم
یا چشم های تو......

ادامه مطلب
سید محمد مبین محمودیچشمهایم درد دارد
باران می گیرد
تنهایم
آنقدرکه
اشکهایم سیلی شده اند که مرا
باخودمیبرد
بی تاب
روزها متواتر تیغی میشوند
که تقویم را
پاره
پاره
به چشمانم میریزند
غمگین
هندزفری
آهنگ های خم...

ادامه مطلب
سید محمد مبین محمودی

به سیدکاظم محمودینشسته ام
روبه روی تقویم
وبه پل های خراب جهان فکرمیکنم
به سرنوشت یک ماهی
که دراشکهایش خفه شده بود
ستون فقراتم خشک شد
برادرم قلنج زندگی ام راشکست
برادرم ...

ادامه مطلب
سید محمد مبین محمودی

گرفتار شدم
در چشمهایت
در خیال آغوشت
در ایستگاهی که قطارش رفته است
قطاری که رفته است
رفته است
و تویی که با قطار
هرگز باز نمی گردی
تو
چه بودی که
بزرگترین زندان
دستهایت
و خنده های...

ادامه مطلب
سید محمد مبین محمودی

سیگار کشیدم
آنقدر که آب شد تنم
میان حرارت نگاهت
همه گفتند:
آدم برفی شاعر
خودکشی کرد...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا