آخرین اشعار

دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی سام زمانپور
جنسیت مرد
تاریخ تولد 16 /09/ 1339
کشور -
شهر -
بیوگرافی آموزگار سالهای تدریس ۱۳۶۵-نقاش،مجسمه ساز ،شاعر
سام زمانپور

عاشقانه ها
***
حضور واژه ها
در پیچ و خم جاده ها
بر موج ها
***
رّد بوسه ای
گُل کرد ترانه ای
که بر لبانم کاشتی
***
سام زمانپور
۱۳۶۹
۱۹۹۱(میلادی)...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا