آخرین اشعار

دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی صابر صالحی اشرف
جنسیت مرد
تاریخ تولد 13 /12/ 1377
کشور ایران
شهر همدان
بیوگرافی -
 صابر صالحی اشرف

" گذشت زمان

ما حرف دل خویش نگفتیم و زمان رفت
افسوس،زمان زود چو آهوی دوان رفت

گر فرصت دیدار میسر شود ای دوست!
حال دل خود با توبگویم که چه سان رفت

عمرمن وتو چیست؟چوآب است ولب جوی
بنشین و بب...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا