دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی نادر مسلمی
جنسیت مرد
تاریخ تولد 18 /01/ 1338
کشور ایران
شهر تهران
بیوگرافی دکترای ادبیات فارسی
نادر مسلمی


1)
زخم کاری خوردگان را
نیست گویا مَرهّمی
زخم نامردی ز دوست
پاسخش بی حرمتی است
آن حریفانی که پیمان بسته بودند از ازل
نیمه راه از روی خصم
یک شبی پیمانه بشکستند و بر پیمان زدند
گوییا چون تشنگا...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا