محمد اخباری

محمد اخباری

امتیاز اعضا:

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی محمد اخباری
جنسیت مرد
تاریخ تولد 07 /06/ 1343
کشور ایران
شهر تهران
بیوگرافی -
محمد اخباری
هرگز نخواسته ام،
که شاعر واژه های بدرقه زنی باشم ،
که از تخیل خدا ربوده ام.
من ترا لمس کرده ام ،
ترا که عروس آ سمانی ،
از روزی که ترا ربوده ام ،
قدیسان نمازشان را شکسته میخوانند .
راست ا...

ادامه مطلب
محمد اخباری

17 ساعت
من ، آیینه ، تصویر
و یک چیز دیگر ، که از آن سخن نخواهم گفت.
نه ،
او چموش تر از آن است که تو می اندیشی
دارد در همین نزدیکی قدم میزند ،
تا آغوش زندگی به رویم باز است ،
از پس پشت ل...

ادامه مطلب
محمد اخباریلنگرگاه بوسه من کجایی؟
تا در سپیدی آغوش تنت لنگر افکنم،
سکان وا نهم،
در اقیانوس رویاهایت خیس شوم.
و از ترنم واژه های نگفته ات،
آتش نمرود بر تن افکنم.
کجاست جغرافیای تنت ،
براین نقشه دوار...

ادامه مطلب
محمد اخباریحال آن شکاری را دارم ،
کز پس این همه دوید نها
پشت سرش،
نه دامی در کار بود ،
و نه صیادی......................

م.اخباریتو به سقط جنین یک رابطه می اندیشی ،
و من نی...

ادامه مطلب
محمد اخباری
گفته باشم ،
این بار که با چشمانت نشینم ،
حرف را به اعماق خواهم کشاند.
ودر اقیانوس آرام نگاهت ،
آتشی از درد خواهم زد ،که خدا پایین بیاید،
و کمی دورتراز دردهای مسلول این همه سال ،
که در فریا...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا