بیوگرافی زهرا نادری بالسین شریف آبادی
جنسیت زن
تاریخ تولد 10 /03/ 1394
کشور ایران
شهر تهران
بیوگرافی کارشناس فقه ومبانی حقوق اسلامی ودانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی و عا شق شعروادبیات هستم اما اشراف بر علم روانشناسی راازضروریات زندگی دانسته وبه طور نیمه مستمرازسال 81 درقالبهای غزل ،سپید و از آذر93 در قالب پریسکه قلم فرسایی نموده واز محضر استادان بزرگ می آموزم
زهرا نادری بالسین شریف آبادی

خورشیدازمنظرش آتش خرید
ماه درحرمت او قد خمید

شاه مِهر،مُهررضای خدا
بارضایت به رضایش خرید

آهو درسایه ی او شیر شد
قفل غم را نظرش شد کلید

عشق ازبوی تنش جان گرفت
گل زگلزار رخش غنچه چید

حاج...

ادامه مطلب
زهرا نادری بالسین شریف آبادی

بلندای دلتنگیم
کف پای آسمان رامیخراشد
اعتبار صبرم صفرست
موجودی اشکم
دریا
پلکهایم می چلاند
ابر دلتنگی را

#زهرا_نادری
#شعر سپکو
93/1/28
...

ادامه مطلب
زهرا نادری بالسین شریف آبادی

‍ ‍ روزی در کوچه
غریبه ای را دیدم
از آشنایی پرسیدم
او که بود؟
گفت:
تمدن
روز بعد
دیدم در کوچه بغلی
حیایی را با پنبه
سر بریده اند
ودو روز بعد
غیرتی را...

ادامه مطلب
زهرا نادری بالسین شریف آبادی


‍ ‍
‍ تمام مریمی ها
غم نوشیده اند
رقم ها
رخت ماتم پوشیده اند
تو رفتی
اما هستی
بر شانه های ریاضیات
بی تو انگار
ارقام
هرگز عطرریاضی نبوییده اند

زهرا نادری
96/4/25
...

ادامه مطلب
زهرا نادری بالسین شریف آبادی

بغض باران
میشکند
وقتی سربه شانه ی
پنجره میگذارد
،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،
چشمم را
به فرش خیابان
میدوزد
نخ انتظار تو
،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،، ،،
اگر دستم
به ج...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا