روح الله اصغرپور

روح الله اصغرپور

امتیاز اعضا:

دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی روح الله اصغرپور
جنسیت مرد
تاریخ تولد 22 /03/ 1394
کشور ایران
شهر اهر
بیوگرافی بسیار هنر کرد اگر عقل مگو راز
اینجا سخن از پرده تار است نه پودش.
ر.ا.راجی متولد 1364 شب یلدا
دارای اثر چاپ شده به سال 1387 به نام رویای پنجره
کارشناسی حسابداری-کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی - تطبیقی
روح الله اصغرپور

ندارد شهر گویا هیچ کمبود
وَ می سوزد در آتش سازه با دود

گرفته حال جمهوریِ تهران
ندارد حس خشنودی و بهبود

به امّیدی برای پر گشودن
تنَ آتش نشان ها گشته مفقود

بگو برگردد " ابراهیم وقتی"
نشد خ...

ادامه مطلب
روح الله اصغرپور

« لرزش اشک »

از غصۀ نگاه تو افتاده ام به چاه
اینجا پر از حکایت و اندیشۀ سیاه
می لرزد اشک از تپش گرم سینه ام
بنگر گدا فتاده در اقلیم پادشاه
من در عبور حادثه درمان ندیده ام
بیمار گونه می ...

ادامه مطلب
روح الله اصغرپور


می کُشد درد فراق یار ما را عاقبت
می کِشد دست قضا بر دار ما را عاقبت
می کُند آشفتۀ دوران و مجنون زمان
می کَند از ریشه، این افکار ما را عاقبت
عاقبت جز کاخ ویرانی نشد منزلگهی ...

ادامه مطلب
روح الله اصغرپور


خون هویدا شده در سینۀ رود
تار ، می گرید از اندیشۀ پود
گوسفندان نکنند عزم فرود
به چراگاه، یکی هست حسود
باز پیدا شده آن گرگ کبود
تیشه بر ریشه ...

ادامه مطلب
روح الله اصغرپور

این در بسته چرا باز نشد امشب هم
سر بی پردۀ من راز نشد امشب هم

دستم از جام تهی پر ز شراب عشق است
هر کجا می نگرم نقش سراب عشق است

خلوت گریه مرام است برایم هر شب
تکیه بر یار دوام است برایم ه...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا