محمد رضا محمودی

محمد رضا محمودی

امتیاز اعضا:

دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی محمد رضا محمودی
جنسیت مرد
تاریخ تولد 01 /07/ 1354
کشور ایران
شهر اهر
بیوگرافی دبیر فیزیک هستم و از دوران دبیرستان شعر میگم
محمد رضا محمودی


زندان چشم ات طعنه با حبس ابد می گفت
در امتحان عشق از تردید و رد می گفت
در آستین دوستان خنجر به لحنی سرخ
با زخم تیغ و شانه های نابلد می گفت
من باورت کردم اگر چه کوچه و بازار
با یک حسادت پشت...

ادامه مطلب
محمد رضا محمودی

عشق یعنی غریبه ای مجعول
حاصل ازدواج فامیلی است
عشق در برزخی پر از اتش
رقص سامبا به سبک برزیلی است


عشق یعنی توهم یک نسل
صبح را در سلام بوئیدن
عشق یعنی که قسمت خود را
دست در دست دیگری دیدن
...

ادامه مطلب
محمد رضا محمودی

تلگرام
از صبح تا به شب همه باز است تلگرام
این روزگار محرم راز است تلگرام
این یک اپیدمی است چه ویروس مهلکی
چون زلف یار بس که دراز است تلگرام
بد جور کرده این تراکم به کوچه اش
ترسم منا ی حادثه ساز ...

ادامه مطلب
محمد رضا محمودی


ای بهار مسلم ایمان دست هایت نجابتی سبز است

من دخیل نگاه پر مهرت التماس اجابتی سبز است

بی تو این روزگار پر وحشت نسل ما را به خواب خواهد برد

تو مگر ای بهار برگردی که حضورت صلابتی سبز است

ت...

ادامه مطلب
محمد رضا محمودی

راز سجده
از غریبانه ترین سمت افق می آمد
لب اش از بعد مناجات ملایک لبریز
دست هایش غزل صبح به تنهایی شبهای بلند
در نگاهش غم یک قوم - به تاریک ترین سمت خیانت راهی
در دلش آگاهی
او شعور همه ی یاخته ه...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا