سلیمان حسنی

سلیمان حسنی

امتیاز اعضا:

دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی سلیمان حسنی
جنسیت مرد
تاریخ تولد 15 /03/ 1349
کشور ایران
شهر مشهد
بیوگرافی ۲۴سال است که درمدارس مشهدبه تدریس مشغولم.اززمانیکه درخاطرم هست شعرمیگویم ولی بطورجدی ازسال اول دانشگاه شروع شد.یک کتاب بنام»یارنامه«درانتشارات سخنوران در۱۴۲صفحه شامل غزل ومثنوی منتشرکرده و۲کتاب هم درنوبت چاپ دارم.امیدوارم که ازاشعارلذت ببرید.
سلیمان حسنی

سینه‌ها در تب‌وتاب‌است‌خدامیداند
دلِ ملت که کبــاب است خدا میداند
هرکَسی‌هرچه توانست ربود از مَردم
ژنِ‌برتر چو حساب است‌خدا میداند
زنده‌بودن شده تنها هدف و کارِ همه
این‌چه‌رسم‌وچه‌عذاب‌است‌خ...

ادامه مطلب
سلیمان حسنی

ظلمْ‌بی‌حدّوحساب‌است٬خدایاتوبه
سینه‌یِ‌خَلقْ٬ کباب‌است٬خدایا توبه
نیست امیـــد بر این زنـدگیِ بی‌پایه
نقشه‌ها٬نقش‌برآب‌است٬خدایا توبه
شهرت‌و ثروتِ‌افراد٬ملاکِ مِهراست
کیمیا عاشقِ ناب است ٬خد...

ادامه مطلب
سلیمان حسنی


از آشیانه‌یِ ویران ،دلم به دردآمد
زِحُزنِ طوطیِ بستان،دلم‌به‌دردآمد
نه‌سبزه‌ای،نه‌گُلی،برفرازِشاخه‌ی‌خشک
سکوتِ‌مرغِ‌غزلخوان،دلم‌به‌درد آمد
به‌گِردِلانه‌ندارد حصارِ امن ودُرُست
حریمِ خانه ن...

ادامه مطلب
سلیمان حسنی


سینه‌هادرتَب وتاب‌است‌بیاآقاجان
زندگی‌بی‌توعذاب است بیاآقاجان
انتـظاری‌چو نباشد،نَبُود هیچ امید
آرزوها چو سـراب‌است بیا آقاجان
جمعه‌ها،چشم‌به‌راهِ قَدَمت،گـریانم
دیده‌هاچشمه‌ی‌ِآب‌است،بیا ...

ادامه مطلب
سلیمان حسنی


درجهان‌ْکمرنگ‌شدغوغای‌عشق
نیست‌دردل‌هادگرسودای‌عشق
مردمان سَر در گریبـانِ غم اند
کَس‌نمی‌خواهددگرفردای‌عشق
نیست‌اینجا قیس‌ِمجنونی‌دریغ
تاسبـــوئی بِشکَنَد لیــلای عشق
غنچه‌خشک‌و زردشد وا...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا