سلیمان حسنی

سلیمان حسنی

امتیاز اعضا:

دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی سلیمان حسنی
جنسیت مرد
تاریخ تولد 15 /03/ 1349
کشور ایران
شهر مشهد
بیوگرافی ۲۴سال است که درمدارس مشهدبه تدریس مشغولم.اززمانیکه درخاطرم هست شعرمیگویم ولی بطورجدی ازسال اول دانشگاه شروع شد.یک کتاب بنام»یارنامه«درانتشارات سخنوران در۱۴۲صفحه شامل غزل ومثنوی منتشرکرده و۲کتاب هم درنوبت چاپ دارم.امیدوارم که ازاشعارلذت ببرید.
سلیمان حسنی


چون‌دیده‌ی‌ما غرقِ‌تماشـای‌تومی‌شد
مبهوت‌از آن٬ چهــره‌ی‌زیبای‌تومی‌شد
مجنون‌صفتی‌بودم‌ودل‌درهمهْ‌احوال
سرمستِ‌کلامِ‌خوش‌وگیرای‌تومی‌شد
شعرم‌همهْ بود از تو واز نام‌و نشانت
بیت‌الغزلم وصفِ ...

ادامه مطلب
سلیمان حسنی


خدایا سینه‌ها لبریزِ خون‌شد
کویرِ کــربلا هم ، لاله‌گون شد
به روی نیــــــزه‌ای قــــرآنِ ناطق
زِخون‌صحراشده‌دشتِ‌شقایق
میـــــانِ خیمـــه‌ها طـفلانِ تشــنه
به زیـــرِ تازیـــانه ٬ تیـــغ ...

ادامه مطلب
سلیمان حسنی

سینه‌ها در تب‌وتاب‌است‌خدامیداند
دلِ ملت که کبــاب است خدا میداند
هرکَسی‌هرچه توانست ربود از مَردم
ژنِ‌برتر چو حساب است‌خدا میداند
زنده‌بودن شده تنها هدف و کارِ همه
این‌چه‌رسم‌وچه‌عذاب‌است‌خ...

ادامه مطلب
سلیمان حسنی

ظلمْ‌بی‌حدّوحساب‌است٬خدایاتوبه
سینه‌یِ‌خَلقْ٬ کباب‌است٬خدایا توبه
نیست امیـــد بر این زنـدگیِ بی‌پایه
نقشه‌ها٬نقش‌برآب‌است٬خدایا توبه
شهرت‌و ثروتِ‌افراد٬ملاکِ مِهراست
کیمیا عاشقِ ناب است ٬خد...

ادامه مطلب
سلیمان حسنی


از آشیانه‌یِ ویران ،دلم به دردآمد
زِحُزنِ طوطیِ بستان،دلم‌به‌دردآمد
نه‌سبزه‌ای،نه‌گُلی،برفرازِشاخه‌ی‌خشک
سکوتِ‌مرغِ‌غزلخوان،دلم‌به‌درد آمد
به‌گِردِلانه‌ندارد حصارِ امن ودُرُست
حریمِ خانه ن...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا