سلیمان حسنی

سلیمان حسنی

امتیاز اعضا:

دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی سلیمان حسنی
جنسیت مرد
تاریخ تولد 15 /03/ 1349
کشور ایران
شهر مشهد
بیوگرافی ۲۴سال است که درمدارس مشهدبه تدریس مشغولم.اززمانیکه درخاطرم هست شعرمیگویم ولی بطورجدی ازسال اول دانشگاه شروع شد.یک کتاب بنام»یارنامه«درانتشارات سخنوران در۱۴۲صفحه شامل غزل ومثنوی منتشرکرده و۲کتاب هم درنوبت چاپ دارم.امیدوارم که ازاشعارلذت ببرید.
سلیمان حسنی


افتخارم هست،عاشورائیم
عاشـــقِ عبــــاسم و مولائیـــم
در تمـــامِ لحظه‌های زنـــدگی
پُرشــده از مِهــرشان،تنهائیم
بادلی لبریز از عشقِ حسین
بانگاهی خیـس ازرســـوائیم
کوفیان‌راازچـه‌لعنت‌م...

ادامه مطلب
سلیمان حسنی


ناگفتهْ غـــمی‌که در دلِ ماست
از رنگِ رخِ پریــــــده پیـــداست
این‌خنـــده که افتاده به لب‌ها
عُمری‌است‌که‌بهرِ ما معمّاست
اشـکی‌که روان زِ دیـــده گشته
رودی‌ست‌که‌منتهی‌به‌دریاست
دریای...

ادامه مطلب
سلیمان حسنی


کاشــکی‌بود یکی‌دردِ مرا می‌فهمید
حالِ ناجــورِ دلِ سردِ مرا می‌فهمید
پشتِ‌این‌رنگ‌ولعابی‌که‌هویداگشته
معنــــیِ رنگِ رخِ زردِ مــــرا می‌فهمید
خنده‌یِ‌ظاهری‌ام‌از سَرِ ناچاری بود
یک نفر ک...

ادامه مطلب
سلیمان حسنی


کاش‌یک‌روزی‌دلم شـیداشَوَد
عشقِ‌ناب‌وبی‌غشی‌پیـداشَوَد
کاشـــکی ٬آیــد نــــوای دلکـــشی
روزِ شـــــادی در دلــم برپا شود
این‌کـــویرِ تشنه از بارانِ عشق
آب گیــرد تا چنـــان دریــــا شود ...

ادامه مطلب
سلیمان حسنی


چون‌دیده‌ی‌ما غرقِ‌تماشـای‌تومی‌شد
مبهوت‌از آن٬ چهــره‌ی‌زیبای‌تومی‌شد
مجنون‌صفتی‌بودم‌ودل‌درهمهْ‌احوال
سرمستِ‌کلامِ‌خوش‌وگیرای‌تومی‌شد
شعرم‌همهْ بود از تو واز نام‌و نشانت
بیت‌الغزلم وصفِ ...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا