بیوگرافی نیلوفر مسیح
جنسیت زن
تاریخ تولد 15 /10/ 1362
کشور ایران
شهر کرمانشاه
بیوگرافی

با سلام نیلوفر مسیح هستم اهل کرمانشاه.بیش از ده سال است که به صورت حرفه ای ادبیات را شروع کرده ام .با مکتب ادبی اصالت کلمه که تیوریسین آن جناب آرش آذرپیک است آشنا شدم و در حال حاضر در جهت اهداف این مکتب که نگرش نوینی را به ادبیات ایران و جهان معرفی می کند ,مشق نوشتن می کنم.امیدوارم که بتوانم به آرمانها و اهداف این نگرش جامه عمل بپوشانم..خوشحالم که به جمع شما ادیبان و فرهیختگان پیوستم...مانا باشید


نیلوفر مسیح

اصالتآسمان / کسوف
پنجره / پرده ی سیاه
دیوارها / سایه های تهی

***
زمان ایستاده بود
و شب از شانه ی شهر آویزان
صدا در گلوی گنجشکان هوا متوقف
و شکوفه ها بر درخت بزرگ هم پیاله ی باد
...

ادامه مطلب
نیلوفر مسیح

«فریاد دارها»


آفتاب:

درخت شاد

فریاد گنجشک ها

هوره ی مرد

###

ماهتاب:

درخت غمگین

گنجشک های لال

هوره ی ناتمامنیلوفر مسیح
واژانه


هوره: نام آوازیست که مردان کور...

ادامه مطلب
نیلوفر مسیح

«دو تابلو»
ابرهای سیاه
زمین سفید
قهقهه های کور

یکباره باد
هو
هو
هو

آفتاب
زمین سبز
تبسم های سپید

باد در کولاک گم می شود
[طوفان]

ابرهای ...

ادامه مطلب
نیلوفر مسیح

جهان سوم

سرباز ................... تفنگ
کودک......................گل
□□
سرباز
گل؟........................گلوله؟
□□
چکمه های سزخ
گل های مچاله

واژانه
نیلوفر مسیح
مکتب ادبی...

ادامه مطلب
نیلوفر مسیح

« ستاره کورد»
درون شب نشسته است
وهی تاب می دهد
خورشید سترگ را بر سینه اش
مزرعه
گندم
داسهای تیز
از گذشته می آمد
اما خودش را میان حادثه جا مانده بود
آسمان...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا