آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی عرفان ویسی (هستیار)
جنسیت مرد
تاریخ تولد 02 /08/ 1370
کشور ایران
شهر کردستان
بیوگرافی -
عرفان ویسی (هستیار)

تا دل به حضور گــرم تو دادم رفت
روح از تــــن و از تمام بنیادم رفت
در فکر تو من غرق شدم ، آنقدری
که ماهیت پلــــک زدن یادم رفت
***
تو ساده زِ من بریدی و دل کندی
بین من و تو نمانده یک پیوندی
تصو...

ادامه مطلب
عرفان ویسی (هستیار)

درپاسخ من همینکه "جان" داد آن روز


بنیاد دل مرا تکــــــــــان داد آن روز


از شوق جواب دلنشینش ، بـــــــوسه


بر روی لبــم خودی نشان داد آن روز


***


زیبایی لبخـــــــــــند تو ...

ادامه مطلب
عرفان ویسی (هستیار)

درپاسخ من همینکه "جان" داد آن روز


بنیاد دل مرا تکــــــــــان داد آن روز


از شوق جواب دلنشینش ، بـــــــوسه


بر روی لبــم خودی نشان داد آن روز


***


زیبایی لبخـــــــــــند تو ...

ادامه مطلب
عرفان ویسی (هستیار)

کلیــــــــــــد حل هر بحران هستی
کنارم کــــــــاش می دیدم نشستی
و با رقص ظـــــــــــــریف پلکهایم
تو تحـــــــــریم نگاهت را شکستی
***
تــو رفتی جانشینت نقطه چین شد
غمی با شـــــعرهای من عج...

ادامه مطلب
عرفان ویسی (هستیار)


شک دارم
به معجزه و شفای تو شک دارم
به دین تو و خدای تو شک دارم
در گریه نبوده ایی شریکم ، حالا
به شدت خنده های تو شک دارم
این لرزش صحبتم حیا بوده ولی
به صافی این صدای تو شک دارم
من رفته ام از ...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا