آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی علی روح افزا
جنسیت مرد
تاریخ تولد 21 /01/ 1346
کشور ایران
شهر تبریز
بیوگرافی حقیر در شهر تبریز متولد شده ام و مدت چهل سال است از زادگاهم دور افتاده ام و علاقه ی زیادی به حضرت استاد شهریار و اشعار ایشان دارم .و اینجا هستم تا از شما اساتید بیاموزم .
و هرگز خودم را شاعر نمیدانم زیرا در راه شاعری زحمتی نکشیده ام و آموزشی ندیده ام
علی روح افزا

نفرین به بقا و هستیِ بعضی ها
بر طینتِ زشت و پستیِ بعضی ها

شیّادی محض است عبادتهاشان
لعنت به خداپرستیِ بعضی ها
...

ادامه مطلب
علی روح افزا

پیراهنِ مشکیِ عزا پوشیدیم
در هیئت و دسته ها کمی کوشیدیم
از حرصِ گرفتنِ غذای نذری...
مانندِ خورشتِ قیمه می جوشیدیم
...

ادامه مطلب
علی روح افزا


مغرور شدی اگر به زیبایی هات
یادی بکن از زمانِ تنهایی هات

امروز به روی قلبِ من افتاده
آثارِ کبودِ جای دمپایی هات
...

ادامه مطلب
علی روح افزا

چون آیه ی مانده روی آن رَحلی که...
افتاده به دست قومِ نااهلی که...

در ظاهر اگر چه عالِمند و ، پیداست
از باطنشان هزار ابوجهلی که...
...

ادامه مطلب
علی روح افزا

می بینمت در خواب و گاهی هم به بیداری
شاید که در رؤیا تو هم مشغولِ دیداری

دیشب که رویایت به سر زد ، با تَشَر گفتم
آخر چرا دست از سرِ من برنمیداری ؟

هر وقت با احساس پیشت آمدم ، دیدم
عشقم شده ، ...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا