آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی علی روح افزا
جنسیت مرد
تاریخ تولد 21 /01/ 1346
کشور ایران
شهر تبریز
بیوگرافی حقیر در شهر تبریز متولد شده ام و مدت چهل سال است از زادگاهم دور افتاده ام و علاقه ی زیادی به حضرت استاد شهریار و اشعار ایشان دارم .و اینجا هستم تا از شما اساتید بیاموزم .
و هرگز خودم را شاعر نمیدانم زیرا در راه شاعری زحمتی نکشیده ام و آموزشی ندیده ام
علی روح افزا

چنـد سال است ایـن دلـم را غـــرقِ مــاتـم میکنی

زخـم هجــران را بگو ، پس کِی تو مَرهَم میکنیبا تــــو حتـــا در جهنــم ، هـم بهشتـی میشـــــوم

بی تـــــــو گــــر بـــاشم ، بهشتم را جهن...

ادامه مطلب
علی روح افزا

یــــــار از مـن ، منـم از یــــار خوشم می آید
یعنی از هـــر گُــلِ بی خـــار ، خوشم می آید

شد فـراری همه عــالم ، ز گـــرفتـــاریِ عشق
عــاشقــم ، مست و گــرفتـار ، خوشم می آید

یـــــاد آن رو...

ادامه مطلب
علی روح افزا

هــر شب از چشـمِ تــــو ای ماه ، غزل میگویم
خستـــه ام آمــــــده از راه ، غـــــزل میگویم

بیخبر از خــــودم و بــا خبـــر از معشــــوقـم
فــــــارغ از مــردم گمــــراه ، غـزل میگـویم

آمـدم رو...

ادامه مطلب
علی روح افزا

یک جـــام از وصالش ، انگـار خــورده بودم
وقتی که دیـدم او را ، گــویـــا که مُـرده بودم

دل بستـه است آری ، بـــــر تارِ زلفِ یـــارم
هـــر تــارِ زلفِ او را ، هرشب شُمرده بودم

از بس که بار هجـ...

ادامه مطلب
علی روح افزا

بیا جامم پُر از مِی کن ، دلی لبریز میخواهم
که مستی را در آن اوج ، هراس انگیز میخواهم

شده گرمم از این " مِی ها "، بزن آتش به این " نی ها "
توقفها نکن ساقی ، که من یک ریز میخواهم

بیا ای ماهِ روح...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا