مسعود احمدی

مسعود احمدی

امتیاز اعضا:

دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی مسعود احمدی
جنسیت مرد
تاریخ تولد 03 /06/ 1349
کشور ایران
شهر تهران
بیوگرافی دبیر دبیرستانهای تهران . چندماهیست هوس بازی با واژه ها کرده ام !
مسعود احمدی


« بهار »

در آبادی ما

زنی ست پا به ماه

که سهام عدالتش را فروخت

تا « شکوفه » اش را

به دنیا

آوَرَد !
مسعود احمدی
۲۰ اسفند ۹۴ ...

ادامه مطلب
مسعود احمدی

یک شب ، تمامِ خشمِ خود را ، جار خواهم زد


در نافِ « تهرانسر » ، خودم را ، دار خواهم زد !یک شب ، عصای پیر .... مردان و زنان را باز


با اذن موسی ، طرحِ مُهرِ مار خواهم زد !با ن...

ادامه مطلب
مسعود احمدی

شعرهایم عق می زنند
و عاشقانه هایم را تمام
بالا می آورند
هنگام که سربازان
مین های ضد نفر را
کنار شقایق های کوهی می کارند

اولین بهانه ام
برای زیستن
چشم های قهوه ای تو بود
که به لب های ...

ادامه مطلب
مسعود احمدی

کوزه هایتان را جمع کنید !

مردی تنها
آن سوی دریاها
سکوت کرده است
اما هنوز
پشت شیار اخم هایش
دختری کمر باریک
قاسم آبادی
می رقصد !


قلب خسته اش را
دنده های سینه ای ستبر
پیله بسته اس...

ادامه مطلب
مسعود احمدی

ایستاده ام
زیر رنگین کمانی بزرگ
که شالیزار را
به جنگل
پُل زده است
تا فریاد برآورم :
دوستت دارم
اندازه ی رودخانه ای بزرگ
که بوسه های کوه را
به دریا می رساند!
می شمارم
تقویم ها را
...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا