آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی جواد مهدی پور
جنسیت مرد
تاریخ تولد 03 /06/ 1345
کشور ایران
شهر تبریز
بیوگرافی -
جواد  مهدی پوربسمه تعالی

از سراب وهم می جوید هوای آب را
خسته می سازد ز نادانی دل بی تاب را

شورشی افکنده در دل با نگاه آتشین
می گدازد سینه ، تا یابد زر نایاب را

پاسخ هم سنج با کج بحث ها ، خاموشی است
...

ادامه مطلب
جواد  مهدی پور

بسمه تعالی

زخمی ام از آب های آسمان دریا کجاست
ابرها را سایبان انگاشتن نوعی خطاست


آسمان با رود ها وقتی تبانی می کند
گل نمی روید ز بارانی که اسباب بلاست


موج با کشتی نکرد آن را که باران می...

ادامه مطلب
جواد  مهدی پور

بسمه تعالی

ترشرویی میکند گل از شراب دیگران
دردسر می آورد بوی گلاب دیگران

تا نباشد سرزنش از جانب چشمان دوست
دل ندارد هیچ ترسی از عتاب دیگران

هر گناهی را کند در محضر سبحان ، ولی
بی حیا بر...

ادامه مطلب
جواد  مهدی پور

بسمه تعالی


من ندیدم پخته ای در پیش خام افتد به خاک
نیست ممکن پیش خس آن خوشخرام افتد به خاک


با طلوع مهر روشن هر که خود را تر نکرد
بی گمان در نا امیدی وقت شام افتد به خاک


سرسری نگذر تو ...

ادامه مطلب
جواد  مهدی پور

بسمه تعالی

وصل کن دل را به دل داران ، کمال این ست و بس
اهل دل باشی اگر اصل وصال این ست و بس

حال ما را بد نکن با چشم بندی های خود
چشم ما باز ست بر روی تو ، حال این ست و بس

حسن رویت بی تجمّ...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا