آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی محسن بیاتیان
جنسیت مرد
تاریخ تولد -
کشور ایران
شهر دورود
بیوگرافی -
محسن  بیاتیان

ابرها
برای هیچ وپوچ
آسمان
را به هم زدند
چند تا فرشته آمدند
تاقضیه را
فیصله دهند
....
ناگهان
درمیان حرفهای خوب وبد
رعد وبرق زد
گرگرفت آتشی و دود
روی چشم ابرها
راه رفت
لشکر فرشته ناپدی...

ادامه مطلب
محسن  بیاتیانحرفی که وزید از لبت یعنی شعر

عشقی که چکید از لبت یعنی شعر

با خلوت یک باغ دلت جفت شد و

گنجشک پرید از لبت یعنی شعرراحت که نبود و ساده اما گفتم

در تلخی صد چشم تماشا گفتم

در حا...

ادامه مطلب
محسن  بیاتیان

اگر دروغ ،صدای مرا تباه کنید

مرا اسیر شب نا امید چاه کنید

به قبر گم شدگی های باد ،باد فنا

صدای جسم مرا ناگهان تباه کنید

دلم برای شما قرن ها ست می سوزد

به قدمت تب این شعرها نگاه کنید

...

ادامه مطلب
محسن  بیاتیان

ما حرمت خاک و خشت را هم بلدیمپیچاندن سرنوشت را هم بلدیمتا دستخط دعای مادر ، با ماستما آدرس بهشت را هم بلدیم

...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا