آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی صلاح الدین ریحانی
جنسیت مرد
تاریخ تولد 01 /07/ 1352
کشور ایران
شهر تهران
بیوگرافی -
صلاح الدین ریحانی


باز دریای شمال و تکیه بر بازوی تو
در خیالم تا سحر بیدار
یادش را به خیر
زل زدن بر شعله ها در آرزوی روی تو
آن سراب خنده دلدار
یادش را به خیر
راز ایوان غزل وصف خم ابروی تو
آن دل نازک دل بیمار
...

ادامه مطلب
صلاح الدین ریحانی

صلاح الدین ریحانی«نسیم»:
نمی خواند مرا دیگر
تو گویی تا سحر
دژخیم تاریکی شبح گستر
نفس در تنگخوان سینه دردی سخت
و مرغ بی شب آهنگم
اسیر نخوت کنج اتاقی سرد
من امشب آخرین وامانده رویای پاییزم
من...

ادامه مطلب
صلاح الدین ریحانی

سبزینه پوش عشق،
برخیز از این سراب
فانوس شب غریب،
در کوچه باغ خواب
شب در سکوت مرگ،
مست از شراب ناب
می زد گره نسیم،
بر زلف چین و تاب
در سور مرگ شب
می روید آفتاب! می روید آفتاب

#صلاح_الدی...

ادامه مطلب
صلاح الدین ریحانی

بگذر از این شب ها
که دگر حال دلم، حال دلم
باز خراب است
نقش تو در نظرم
همچو سراب است، سراب است
نقش ماهی که شبانگاه در آغوشم خفت
صبحدم، نقش در این حلقه دار است
خواب می بینم و گویی که نمی دانم خود...

ادامه مطلب
صلاح الدین ریحانی

طعم این گریه تلخ، طعم شب های نبودن تا صبح

وهم گیسوی شب وحسرت یک لحظه بودن تا صبح

راز یک مرغ قناری به قفس، نغمه سرودن تا صبح

آه جانسوز شب و لحظه به هر لحظه دمیدن تا صبح

غرق دریای نگ...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا