دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی شعر چشتی
جنسیت مرد
تاریخ تولد -
کشور افغانستان
شهر تهران
بیوگرافی -
شعر چشتی

درجان چو کرده منزل جانان ما محمد
صد ره گشاده در دل از جان ما محمد
ما بلبلیم و نالان دربوستان احمد
ما لؤلؤییم و مرجان عمان ما محمد
مستغرق گناهیم هرچند عذر خواهیم
پژمرده چون گیاییم باران ما مح...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا