بیوگرافی رجب توحیدیان
جنسیت مرد
تاریخ تولد 29 /07/ 1352
کشور ایران
شهر سلماس
بیوگرافی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس در رشته زبان و ادبیات فارسی
رجب توحیدیان

غمنامه دل
امشب ای دل ! ناله کن تا صبحگاه
وز درون جــــان برآور سوز و آه
عرشیان و فرشیـــان غــــرق غمند
در رثـــای شاه دیــــن در ماتمنــــد
بی پناهان را دگـــــر یـــاری نماند
در دل آنـــان بج...

ادامه مطلب
رجب توحیدیان

« اکسیرشفا »
گلــــــزار رخ جانــان ، آیینه زیبایی
اندر چمن حسنش ، هر جلـوه تماشایی
رخسار دل افروزش مانند مـــه گردون
گیسوی دلاویزش، همچـون شب یلدایی
درساحت عشق او، عقـــل بشری حیران
هر ق...

ادامه مطلب
رجب توحیدیان

بهار وصل
دلا! یک ره ازین زندان برون آ تا جهان بینی
گذاری کن به ملک جان، که تا جان جهان بینی
در این دنیای پرکینه، زشادی چون بود نامی؟
بکن نقلی ز کینستان، که از شادی نشان بینی
مبادا! کبر و مغروری...

ادامه مطلب
رجب توحیدیان

روزن تجلّی
مستغرق جـان، کعبه و بتخانه نداند
لطف شه عشق عاقل و دیوانه نداند
تفسیر شکن در شکن طرّه ی جانان
هر چنـد زبان بیش، ولی شانه نداند
طفل دل من تا که شد آگاه ز کویش
همبـــازی دلهــا شده و خ...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا