دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی موسی ظهوری آرام
جنسیت مرد
تاریخ تولد 02 /03/ 1354
کشور ایران
شهر کرج
بیوگرافی -
موسی ظهوری آرام

روشن می شود
جهانم
ترسهایم
اندک
به قدر هر کتابی
که می خوانم

ادامه مطلب
موسی ظهوری آرام

پیرمرد
در غربت
از گور بپا خاست
فریاد بر آورد
مادرم را می خواهم
جنین این جسد
در این رحم اجاره ای
مرگ را
تاب نمی آورد...

ادامه مطلب
موسی ظهوری آرام

از باور تو
به انکار خودم رسیدم
ورزی
اگر نباشی
در آتش این کفر
می سوزم
در دوزخ تنهایی

ادامه مطلب
موسی ظهوری آرام

برقله
هر اوکه
بر ایستاد
بلندتر
سیلی می خورد از
باد

ادامه مطلب
موسی ظهوری آرام

ماهی
برنشسته بود
بر فراز درختان وارونه
ماهی
از میان شاخه ها می گذشت
وماهی که در کنار من
-روبروی من-
-روبروی ماهی-
لبخند می زد
با یک حرکت دستانش
ناگهان
دنیای وارونه بر آشفت
ماه را
بدونیم...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا