دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی موسی ظهوری آرام
جنسیت مرد
تاریخ تولد 02 /03/ 1354
کشور ایران
شهر کرج
بیوگرافی -
موسی ظهوری آرام

ماهی
برنشسته بود
بر فراز درختان وارونه
ماهی
از میان شاخه ها می گذشت
وماهی که در کنار من
-روبروی من-
-روبروی ماهی-
لبخند می زد
با یک حرکت دستانش
ناگهان
دنیای وارونه بر آشفت
ماه را
بدونیم...

ادامه مطلب
موسی ظهوری آرام

بهمن زدگان
اززندگی در
گورستان شهر
خواهند فسرد
ارهراسِ دفن
در بهمنی دیگر
در روزهای برفی این زمستان
به کوه اگر
نزنند...

ادامه مطلب
موسی ظهوری آرام

ماندن
خنده می شود
بر وسعت لبهایم
رفتنم
قطره شود اگر
در گوشه ی چشمت

ادامه مطلب
موسی ظهوری آرام

برف
اگر نبود
رد پایت گم می شد
بر روی سبزه ها

ادامه مطلب
موسی ظهوری آرام

درکارزار سیطره بر باغ هزاران ساله ام
در تمرد ناگزیر نهالها و غنچه ها
باغبان پیر و فرتوت را
یارای ایستادگی نبود
تو آمدی با دهانی پر از فریاد هرس
دستهایت اما
دستهایت دریغا
بوی تبر میداد...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا