بیوگرافی طارق خراسانی
جنسیت مرد
تاریخ تولد 23 /01/ 1332
کشور ایران
شهر تهران
بیوگرافی از سیزده سالگی با مثنوی پند کاغذ سرایش شعر را آغاز کردم
بعدن بصورت اختصار مطالبی را خواهم نوشت .
طارق خراسانی

آنقدر لطیف و نازکی،
که در هراسم نسیم،
بر شکستن ات رستمی باشد...
بر امنیت تو،
نگاهم از دور دستها،
به پرواز در می آید
چشمت،
نیایشگاهی ست
که دل را برآن دخیل می بندم. ..

18 مهر 1398...

ادامه مطلب
طارق خراسانی

دیده ام عاشق، ولی بسیار، نه
مهربان بودند و بی آزار، نه
گر شوم عاشق، چه باک از آبرو
دار بر پا کن، کنم انکار ؟ نه
«از زلیخا آبرو را بُرد و از یعقوب چشم
عشق را بخشنده می دیدم» ولی انگار، نه
کی به ت...

ادامه مطلب
طارق خراسانی

ترس از که؟ چونکه این همه آبم به رخ بوَد
خرجش کنم به آنکه دلم را ربوده است

شد دل اسیر آنکه به عمری ندیدمش
دل را کنار بُرد و کنارم نبوده است

طارق خراسانی
30 شهریور 1398

پ. ن

چون برای شادی...

ادامه مطلب
طارق خراسانی

ترس از که؟ چونکه این همه آبم به رخ بوَد
خرجش کنم به آنکه دلم را ربوده است

شد دل اسیر آنکه به عمری ندیدمش
دل را کنار بُرد و کنارم نبوده است

طارق خراسانی
30 شهریور 1398

پ. ن

چون برای شادی...

ادامه مطلب
طارق خراسانی

بگذار در نگاهِ تو باران شوم به شوق
دردت بغل گرفته، پریشان شوم به شوق

خواهم شوی تو زلزله، ویران کنی مرا
زیر نگاه مهر تو پنهان شوم به شوق

تا بر ضریحِ چشم تو، جانم دخیل بست
گفتم کرامتی شود، انسا...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا