بیوگرافی طارق خراسانی
جنسیت مرد
تاریخ تولد 23 /01/ 1332
کشور ایران
شهر تهران
بیوگرافی از سیزده سالگی با مثنوی پند کاغذ سرایش شعر را آغاز کردم
بعدن بصورت اختصار مطالبی را خواهم نوشت .
طارق خراسانی

قالب : خوشه ای متغیر

دل گرفتار تو شد ، هر چه خدا می خواهد
رفت و در کار تو شد ، هر چه خدا می خواهد
این مهم نیست که مردم چه بگویند ، به سر
شوق دیدار تو شد ، هر چه خدا می خواهد
«
به نفس های گره ...

ادامه مطلب
طارق خراسانی

ز هجرت در دلِ عاشق، فغان هست
به دیده کوهی از آتش فشان، هست
بجز تو لطف و نازِ دیگران هست

مرا خود با تو چیزی در میان هست
و گر نه روی زیبا در جهان هست

منم آری امیرِ عشق بازان
مقیمِ کوی پاکِ دلن...

ادامه مطلب
طارق خراسانی

ز روزنی همه جانم دویده در پشتو
که شعر ناب شعوری بدیده در پشتو
غزل برای رباعی قصیده می خواند
نفس زنان که قصیده خزیده در پشتو
عبارتی ست به دفتر که خواندنش مشکل
که آب دیده ی شاعر چکیده در پشتو
...

ادامه مطلب
طارق خراسانی

قوم خورشید،
که جز عشق نمی دانستند
همه با دشنه ی شب
تا خدا بال گشوده
رفتند .
عصر ما،
عصر خسران و غم است
تا صنوبر بکشد قد با ذوق
تا کبوتر بپرد شاد
به هرجا که دلش می خواهد
تا دلی هیچ پ...

ادامه مطلب
طارق خراسانی

وم خورشید،
که جز عشق نمی دانستند
همه با دشنه ی شب
تا خدا بال گشوده
رفتند .
عصر ما،
عصر خسران و غم است
تا صنوبر بکشد قد با ذوق
تا کبوتر بپرد شاد
به هرجا که دلش می خواهد
تا دلی هیچ پر...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا