دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی علی سپهرار
جنسیت مرد
تاریخ تولد 18 /01/ 1344
کشور ایران
شهر Dortmund
بیوگرافی -
علی سپهرار


برخیز و بده باده که دل در تپش است

ایّام بهار است و صبا در وزش است

بربط به شتاب است و ربابم به نوا

خون در رگ لبها به صنم در جهش است

********************

شد بهار و شد بهار و شد بهار

...

ادامه مطلب
علی سپهرار

قصد آن دارم که امشب شامگاه

سر درون خمرۀ می تا پگاه

نوشَمش در جرعه هایش جزء جزء

بلکه در مِی یابَمَش چشم و نگاه


...

ادامه مطلب
علی سپهرار

کوتاه بود وقت !

مثلِ طنابِ سرد !
.
امّا جنابِ مرگ ،

« حیف از طبیعتی که زبانِ ترنج بود »

پرچین و ترشروی !

ادامه مطلب
علی سپهرار


« موجیم که آسودگی ما عدم ماست !»
***
چون بخاری در زمستان در رهیم

بس خروشان ضربِ صدها بر دَهیم

در حقیقت قطرۀ بحریم و ما

ساختار تخت یک شاهنشهیم

برخی از ما از قراول خانه ایم

جذر دری...

ادامه مطلب
علی سپهرار


....و تیره ترین ابرها از سهمگین ترین طوفانها آگاهی میدهند
«لرد بایرون»
*****
دریا سرفه کرد و گریست !

دودی در بینِ لبهایش ،

از بینِ هق هق های او ،

آسمان را دوگانه کرد .

دهها ناخدا در ...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا