دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی حسین خیراندیش
جنسیت مرد
تاریخ تولد -
کشور ایران
شهر زابل
بیوگرافی -
حسین خیراندیش

نور از عرش خدا آمده بیدار شوید
به تماشای رخ احمد مختار شوید
هر که دارد هوس جنت فردوس برین
به زمین آمده است مایل دیدار شوید
آخرین ختم رسل تکیه گه جن و بشر
نور قرآن خدا از او خریدار شوید
همه اسرا...

ادامه مطلب
حسین خیراندیش

نه یاس و سوسن و سنبل به من پروانه می بخشد
نه شمع آن روشنایی بر دل دیوانه می بخشد
مراعاتم نخواهد کرد مجازاتم نخواهد کرد
نهدل رامی کند از او نه بر من دانه می بخشد
نه از دریا تقاضایی کهبا من همنوا گر...

ادامه مطلب
حسین خیراندیش

مرا عشق مهدی به صحرا برد
به عرش خدا تا ثریا برد
من امشب ب صحرای دل می روم
به پا بوس او بی ریا می برد
ز مکه، مدینه و یا جمکران
صدای اذان هوش دنیا برد
گمان انتظارم به پایان رسید
که هردم مرا م...

ادامه مطلب
حسین خیراندیش

من اگر خوب و بدم از تو جدا نمی شوم
طالب فیض توام هرجا فدا نمی شوم
تو شفابخش دلِ خوابِ پریشانِ منی
غافل از صبح جمعه روز ندا نمی شوم
صبح جمعه همه وقت منتظر روی توام
ناامید از درِ درگاه خدا نمی شوم
...

ادامه مطلب
حسین خیراندیش

دل به هوای کسی من داده ام
قول و قراری که شده خوانده ام
بر سر آن عهد و وفا می روم
دیر اگر آمده افتاده ام
گر او بیاید بدنم جان گرفت
همچو ستون بنای ایستاده ام
پای برهنه همه جا می روم
هرکی شنیده گف...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا