دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی حسین خیراندیش
جنسیت مرد
تاریخ تولد -
کشور ایران
شهر زابل
بیوگرافی -
حسین خیراندیش

ما گدای در آن پیر خرابات شدیم
وارث ملک سلیمان جهان تاب شدیم
تابع ما نشود جن و پری یا که بشر
بر در خانه دوست گوهر کمیاب شدیم
ما شدیم دور از این برده فروشی جهان
چون که همراهی آن لطف و عنایات شدیم
...

ادامه مطلب
حسین خیراندیش

بوی خوش کلام تو به دل صفایی میدهد
عطر کلام دل گشا به ما هوایی میدهد
صفایی میدهد به دل عنایت و کرامتش
زنده شود این دل ما به ما نوایی میدهد
ساکن خاک اگر شدم از تو جدا نمیشویم
سایه ی رحمت شما به ما ...

ادامه مطلب
حسین خیراندیش

نمیخوابم من امشب با تو هستم
دلم بر لطف احسان تو بستم
گره خورده دل ما بر وصالت
همین دانم که سدی را شکستم
میان ما و تو جز پرده ای نیست
به امیدی پس پرده نشستم
شده امشب دلم مشتاق دیدار
مکن نومید اگ...

ادامه مطلب
حسین خیراندیش

هر چند که برانیم به جایی نرسیدیم
چشم طمع از عالم فانی نکشیدیم
ما را به کجا برده دلا این طمع ما
زندانی شدیم اما از آن دل نبریدیم
گشتیم اسیر طمع ظاهر دنیا
از ظاهر دنیا به ناکامی رسیدیم
روزی اگر خل...

ادامه مطلب
حسین خیراندیش

مقام دل بلند است گر بدانیم
سزاوار است که ما از دل بخوانیم
صدای دل به آرامی بلند است
حضور قلب را از خود نرانیم
خضوع قلب اگر باشد به دلها
همه در زندگانی جاودانیم
دل از عشق خدایی بهره مند است
اگر ...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا