دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی حبیب رضایی رازلیقی
جنسیت مرد
تاریخ تولد -
کشور ایران
شهر تهران
بیوگرافی بازنشسته ارتش هستم جانباز ۳۰درصد وکل هشت سال جنگ را در جبهه حضور داشتم
زلزله منجیل و رود بار ساکن منجیل بودم دارای سه دختر هستم که همگی ازدواج کرده اند در تهران بدنیا آمدم اما افتخار میکنم آذری هستم

شماره تماس 09192458306
ایمیل habib.rezaie40@gmail.com
حبیب رضایی رازلیقی

سرود

( ماه روی نیزه ها )

هرچه دارم از تو دارم
نیست طاقت بی قرارم
بنگر ای فرزندِ زهرا
یک نظر بر حالِ زارم
نامِ زیبایِ تو باشد
آبرویم ، اعتبارم

خاکِ مزارت شفا
هدیه یِ خوبِ خدا
ماهِ رویِ ...

ادامه مطلب
حبیب رضایی رازلیقی( زینتِ پدر )


دُختِ حیدر خواهرِ ناموسِ دین
فخرِ نسوان آلِ هاشم را نگین
زینب است پرورده ی خیرالنسا
خطبه هایش در اِسارت آتشین

زینِ اَب ، زینت بوَد بر پنج تن
چون علی باشد به هنگامِ سخن
پ...

ادامه مطلب
حبیب رضایی رازلیقی


( خسته ام از عاشقی )

گرچه که رفتی ومن ، سوختم ازاین جفا
عشقِ تو دیگر مرا ، نیست بسَر بی وَفا

چشمِ شَرَر بارِ تو ، داده فنا هستیم
شُکر کنم شد خموش ، آتشِ این ماجرا

سنگ شده این دلم ، مثل...

ادامه مطلب
حبیب رضایی رازلیقی


( شورِ عاشقی )


زِ چشمم می چکد اَشکی زِ درد سوزِ پنهانی
چرا خواهی مرا در قعرِ عشقِ خود بسوزانی


به شورِ این غزل شاید بگویم ماتمِ خود را
که می ریزد زِ چشمانم همیشه اشکِ پنهانی


توقف ...

ادامه مطلب
حبیب رضایی رازلیقی(وداع بی بی رُباب با اَصغر )


دلم را می بری شیرین زبانم
گلِ نشکفته ام آرامِ جانم

مکن خون بر دلم مادر فدایت
لبت عطشان نمی آید صدایت

نشد شیرت دَهم ای مونسِ غم
ندارم تا نَهم زخمِ تو مَره...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا