دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی حسین شفیعی بیدگلی
جنسیت مرد
تاریخ تولد 01 /09/ 1347
کشور ایران
شهر تهران
بیوگرافی مهندسی برق
حسین  شفیعی بیدگلی

در سمفونی ی گلدسته های احسان
می دوم از سرخنای گل ابریشم
عبور بادهای دشت رویایی
از دشتِ شرقی ی رازناک
ماهِ زیبای رازناک
وماه در میان درختان دشتِ شرقی بخواب میرفت
توت های دشتِ شرقی
همیشه محزونند
...

ادامه مطلب
حسین  شفیعی بیدگلی

فرشته ی آرمیده در خون
چه کسی تورا مجبور کرد اینگونه بمیری
دیگرهیچ پرنده ای در این شهر نیست
دیگر هیچ چراغی درشب این شهر روشن نیست
چه کسی تورا مجبور کرد در این شهر تاریک بمیری
فرشتگان و ستارگان هر ...

ادامه مطلب
حسین  شفیعی بیدگلی


در جاده های سیاه
از شهر خود رفتیم
خلبانان الکلی بمب می ریزند
سالهای رنگ پریده
پشت سر
پدرم را کشتند
خواهرم زیر آوار مانده
هم کلاسی ام فرشته ی وطن
با پای شکسته
کجاست؟
در آوارگی رفتیم
بعد ا...

ادامه مطلب
حسین  شفیعی بیدگلی

هزار مرثیه ی آوارگی ی سرخ
سرودیم مرگِ فرزندان را
در جاده های آوارگی ی سرخ
ذره ذره ی خاکِ وطن
می گریست
هزار آهنگِ سرخ
در گوشمان بود
شهرهای خراب
پُشت سر
هزار استخوانِ مقدس
پُشت سر
مادران زیر...

ادامه مطلب
حسین  شفیعی بیدگلی

در پگاهِ بهار
استخوانهامان سفید شد
مانند شیشه صاف
خنده ی بچه ها سفید شد
مانند شیشه صاف
سکه ها سفید شدند
مانند شیشه صاف
در دره ی قهرمانان
همه فریاد میزنند
همیشه بهار
همیشه بهار
همه ی بچه ها...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا