بیوگرافی ایمان کاظمی (متخلص به ایمان)
جنسیت مرد
تاریخ تولد -
کشور ایران
شهر اصفهان
بیوگرافی در مکتب حقایق و پیش ادیب عشق
هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی
ایمان کاظمی (متخلص به ایمان)


خنده بر عارضِ گلگون نگاران نیکوست
ناز در چهره‌یِ هر صبحِ بهاران نیکوست

رقصِ می در قدح و چرخش آن گرچه خوشست
باده‌یِ بی غشِ رخساره‌یِ یاران نیکوست

...

ادامه مطلب
ایمان کاظمی (متخلص به ایمان)


امشب از دست تو سر مستِ شرابی دگرم
عطشی سوخته و تشنه‌یِ آبی دگرم

مستیم نیست از آن رهزنِ رنگینِ خِرَد
سرخوش و مُنفعِل از باده‌یِ نابی دگرم

گرمی عشق چو از سینه به رخسار رسید...

ادامه مطلب
ایمان کاظمی (متخلص به ایمان)


بردی ز دیده‌ خوابم ای راحت روانم
مپسند جام خونین ریزی به دیدگانم

کردی به قامت جان شولای عشق‌بازی
سوزانْد یار دیرین تا مغز استخوانم

ما را به خلوت حُزن افتاده می‌پسندی
باز آی تا ببینی پژمرده ...

ادامه مطلب
ایمان کاظمی (متخلص به ایمان)


غمی به نازک دل آشیانه می‌گیرد
شرر ز سِرِّ سویدا زبانه می‌گیرد

نفس نفس ز کلامم حدیث محنت و جور
دوباره زمزمه‌یِ جاوِدانه می‌گیرد

بیا که آینه‌یِ بی ...

ادامه مطلب
ایمان کاظمی (متخلص به ایمان)


تا ‌ که ایزد به فلک گنبدِ مینا می‌کرد
با سر انگشت هنر وِلوِله بر پا می‌کرد

سوزشِ شمع پسندید و غمِ پروانه
قدرِ هر ذرّه به تقسیم هویدا می‌کرد

راحت ِ ابرِ سپید و ...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا