سرخوش پارسا

سرخوش پارسا

امتیاز اعضا:

دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی سرخوش پارسا
جنسیت مرد
تاریخ تولد 06 /11/ 1343
کشور ایران
شهر تهران
بیوگرافی -
سرخوش پارسا

آنکه دائم نفسش حس تو را داشت منم

این چنین عشق تو در سینه نگهداشت منم

آنکه در ناز فرو رفته و شاداب توئی

آنکه دل کاشت ولی دلهره برداشت منم

آنکه از من ته ذهنش خبری...

ادامه مطلب
سرخوش پارسا

دزدکى از لاى درزِ در نگاهت مى کنم
با دو چشم مات و ناباور نگاهت مى کنم

چشم در چشم تو یعنى طرح رویاى محال
از همین جا راحتم. بهتر نگاهت مى کنم

چشمهاى مردم دنیا به سمت توست باز
من ولى از منظرى دی...

ادامه مطلب
سرخوش پارسا


می نوازم با دلم سنتور . باور میکنی ؟

دستگاه دلکش ماهور . باور می کنی ؟

پشت ابرتیره گی ها نور پنهان کرده اند

چهره ام در سایه ها مستور. باور می کنی ؟

عشق یک پرده کشید و دیده گانم کور شد

...

ادامه مطلب
سرخوش پارسا

ماهی ها
بی وضو
به خدا نزدیک ترند


ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا