آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی ابوالحسن انصاری (الف. رها)
جنسیت مرد
تاریخ تولد 18 /10/ 1335
کشور ایران
شهر ....
بیوگرافی -
ابوالحسن  انصاری (الف. رها)

.


ای تک درخت در وزش باد رهگذر
بالیدنت به ظاهر نا پایدار بود
باشد که عابرانی از فصل های سبز
بر کاروان رفته و آینده بنگرند
اقرار می کنند تو را برگ و بار بود
بیرون از این...

ادامه مطلب
ابوالحسن  انصاری (الف. رها)

ندیم غم ....

اگر تو با خبر از قلب بی‌قرار منی
نصیب غیر مشو چونکه تو نگار منی
وفا نکرده ای باری ستم چرا کردی
مرا ندیم هزاران غم و بلا کردی ....
..........
از دفتر یاد گار جوانی...

ادامه مطلب
ابوالحسن  انصاری (الف. رها)


...........

این روزمابر بالش شب تکیه کرده
ای کاش می دانستم آغازش کلک بود
من باخبرازطبع کرمویش نبودم
ای کاش می دانستم انجامش کپک بود
.
جغرافیایم تارومار فصل انکار
توجیه قد فاجعه ع...

ادامه مطلب
ابوالحسن  انصاری (الف. رها).
خسته تر م از توان کاسه ی لبریز
می کشدم بی سلاح غصه ی یکریز

ادامه مطلب
ابوالحسن  انصاری (الف. رها)

این روزما بربالش شب تکیه کرده
این روزگار اصلا به سامان خودش نیست
خورشید در رگهای او جریان ندارد
لحنی که یاد عهد و پیمان خودش نیست

چنگیز تر برسرگذشتم حمله ور شد
حسرت میان حال و روزم خانه ک...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا