آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی ابوالحسن انصاری (الف. رها)
جنسیت مرد
تاریخ تولد 18 /10/ 1335
کشور ایران
شهر مازندران...
بیوگرافی -
ابوالحسن  انصاری (الف. رها)

صبح هماندم که با تبسم خور شید
جلوه کند در قلوب پر تو امید
می گذرم از کنار کوچه شتا بان
می رسم آنجا به وعده گاه خیا بان
جاده پر از خاطرات من نگرانش
نبض مرا تند می کند هیجانش
هیچ زیادم نرفت ...

ادامه مطلب
ابوالحسن  انصاری (الف. رها)


می گفتمت مدام
برکاروان بیشه ی افسردگی بتاب
دریابشان زخواب
ای روح نوبهار که آغاز بودنی
سر فصل زندگانی
ازپنجه ی سکون رها می شود زمان
زنجیر انقیاد فرو می نهد زمین
.
ای روح نو بهار
خورشید ب...

ادامه مطلب
ابوالحسن  انصاری (الف. رها)

شخصیت او انر ژ ی مثبت بود
انگار دلش مزرعه ی الفت بود
سیل آمدبی گداروتسخیرش کرد
سیلی که برای دوستان حیرت بود...

ادامه مطلب
ابوالحسن  انصاری (الف. رها)

.


دست مرا بگیر که وا مانده ام هنوز
درد مرا ببین که در مانده ام هنوز
تو گوهر یگانه ی خر سند بوده ای
من رشک آب و نان است بر گر ده ام هنوز
گفتی که دل بریدن دنیا چه مشکل است
من د...

ادامه مطلب
ابوالحسن  انصاری (الف. رها)

........................
1
می آیی و انگار نمی آیی یار
معلوم نشد زمن چه می خوا هی یار
یک شهر پری از سخن ناگفته
مقصود منی بهار یکتایی یار
.............
2
ای دور ترین ترانه ی آزادی
مهجور ترین پ...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا