آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی ابوالحسن انصاری (الف. رها)
جنسیت مرد
تاریخ تولد 18 /10/ 1335
کشور ایران
شهر مازندران...
بیوگرافی -
ابوالحسن  انصاری (الف. رها)


بر پهنه ی نهفته ی ذهنم که بنگرم
بانگی شگرف می رسد ای وای مادرم
/
بایاد آن گذشته ی سر سبزی و صفا
غیر از وفا نروید در دشت خا طرم
/
سر تا سر قلمرو فکرش محبت است
من راه او گزیدم و از عهد نگذرم
/...

ادامه مطلب
ابوالحسن  انصاری (الف. رها)

...........................
1

ازهمان آغاز بعثت با نبی
همدل و همگام شد در زندگی
درمهالک بود دایم پیشتاز
در همه دشوار ها او چاه ساز
هر که خواهد خاطر یزدان پاک
از چه تر سد وا...

ادامه مطلب
ابوالحسن  انصاری (الف. رها)

درباره ی مو لا علی
..............
2
..............
مظهر عترت شده خانه نشین
از که آموزند خلق اجرای دین
آن سر افرازان و همرزم قدیم
جنگجو یان فدا کار و ندیم
از چه بر پایند رو یا روی او
حمله ک...

ادامه مطلب
ابوالحسن  انصاری (الف. رها)

.اگر ماهی قعر دریا شوی
بیفتی به کام نهنگی عظیم

اگر آهوی کوه و صحرا شویی
شوی لقمه ی گرگهای مقیم

تودر چنبر گمرهی و گزند
چگونه روی درره مستقیم

اگر چاپلوسی کنی پیشه ات
شوی همتراز گروه...

ادامه مطلب
ابوالحسن  انصاری (الف. رها)

.
درگوشه ی اطاقی تا انتهای شب
زاری و آه یک زن غمناک می رسید
معتاد بی خیال از رنج عیال خویش
در یک اطاق دیگر تر یاک می کشید
.
یارو کنار منقل تر یاک می کشید
یاد خدا ز عر صه ی فکرش ...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا