آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی ابوالحسن انصاری (الف. رها)
جنسیت مرد
تاریخ تولد 18 /10/ 1335
کشور ایران
شهر مازندران...
بیوگرافی -
ابوالحسن  انصاری (الف. رها)

.اگر ماهی قعر دریا شوی
بیفتی به کام نهنگی عظیم

اگر آهوی کوه و صحرا شویی
شوی لقمه ی گرگهای مقیم

تودر چنبر گمرهی و گزند
چگونه روی درره مستقیم

اگر چاپلوسی کنی پیشه ات
شوی همتراز گروه...

ادامه مطلب
ابوالحسن  انصاری (الف. رها)

.
درگوشه ی اطاقی تا انتهای شب
زاری و آه یک زن غمناک می رسید
معتاد بی خیال از رنج عیال خویش
در یک اطاق دیگر تر یاک می کشید
.
یارو کنار منقل تر یاک می کشید
یاد خدا ز عر صه ی فکرش ...

ادامه مطلب
ابوالحسن  انصاری (الف. رها)

درجوار جویبار


.
درمیان باغ خرم در جوار جویباری
شاد بودم درهوای خوب و پاک نو بهاری
باد می زد نرم نرم و می درخشید آفتاب
موج می زد چهره ی خندان خورشید روی آب
در چمن ها هر چرنده دور از غ...

ادامه مطلب
ابوالحسن  انصاری (الف. رها)
در غر بت جاده ها زمینگیر شدم
در چنبر بی رحم زمان پیر شدم
چون بغض فرو نهفته از حسرتها
در حنجر دشمنان گلو گیر شدم
...

ادامه مطلب
ابوالحسن  انصاری (الف. رها)
خدایا خداوندا مجیبی و رحمانی
پناه تو می جو یم به هنگام حیرانی ...
چه دریای مهر تو چه آن کان جود تو
خدایا... نمی یابد سر انجام و نقصا نی........

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا