آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی ابوالحسن انصاری (الف. رها)
جنسیت مرد
تاریخ تولد 18 /10/ 1335
کشور ایران
شهر مازندران...
بیوگرافی ابوالحسن انصاری. فرزندعبد الحسین، متولد ۱۳۳۵، زادگاه بابل، مازندران، کارشناس زبان وادبیات فارسی، کارمند
ابوالحسن  انصاری (الف. رها)


...........

این روزمابر بالش شب تکیه کرده
ای کاش می دانستم آغازش کلک بود
من باخبرازطبع کرمویش نبودم
ای کاش می دانستم انجامش کپک بود
.
جغرافیایم تارومار فصل انکار
توجیه قد فاجعه ع...

ادامه مطلب
ابوالحسن  انصاری (الف. رها).
خسته تر م از توان کاسه ی لبریز
می کشدم بی سلاح غصه ی یکریز

ادامه مطلب
ابوالحسن  انصاری (الف. رها)

این روزما بربالش شب تکیه کرده
این روزگار اصلا به سامان خودش نیست
خورشید در رگهای او جریان ندارد
لحنی که یاد عهد و پیمان خودش نیست

چنگیز تر برسرگذشتم حمله ور شد
حسرت میان حال و روزم خانه ک...

ادامه مطلب
ابوالحسن  انصاری (الف. رها)مردی زره رسیده چرا بسته راه او
می کو چد از کجا و چه بو ده گناه او
در از دهام فتنه هیو لای تیره رای
درعهد نا توانی و ار عاب جانگزای
آن عدل و آن مروت وآن روزگار کو
فصل خزان دین است آن نو بهار ...

ادامه مطلب
ابوالحسن  انصاری (الف. رها)

ذکر مصیبت عاشورا
.


رفتند عاشقان همه ساقی نمانده بود
در بوستان سروی با قی نمانده بود
آن گلشن فسرده ی طوفان خصم بود
آن سر و ها فکنده ی دیوان خشم بود
ویرانه گشته میکده مستی به پای نیست
ب...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا