آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی مهتاب ایزدسرشت
جنسیت زن
تاریخ تولد -
کشور ایران
شهر تبریز
بیوگرافی -
مهتاب  ایزدسرشت

شاعران برعرصه دیوان شعر
مفتیان هردم سلامت می کنند
شعر دیوان امینی هرنظر
برسرقطره بردیده مقامت می کنند
حاصل این زندگی دیدارنیست
بردرحافظ امینت می کنند
نیست این شعر این همای زندگیست
تا نظرداری رد...

ادامه مطلب
مهتاب  ایزدسرشت

درمن
شعری ست
لبخندی
دردی
رازی...
کاش تو رازمن بودی...

ادامه مطلب
مهتاب  ایزدسرشت

هرچه گوید
پدرت یا که برادر خواهد
نیست الزام درستی
تو_
که خود انسانی...

ادامه مطلب
مهتاب  ایزدسرشت

عاشقی
کی می کند
جبران تنهایی
هلاکت می کند...
،،،
عشق بازی جان من از دم
غلافت می کند
،،،،
میز عشق آید میان
تقصیر بی زاری چه شد
،،،،
مادیان می رقصدو از قصه
پاکت می کند!
،،،
ای مه آ ،آیین...

ادامه مطلب
مهتاب  ایزدسرشت

باد خیس آهنگ لب هایت
را نواخت....
درست زمانی که
لب هایم
از حسرت نداشتنت
ترک،خشک
و
بی آب شده بود..

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا