آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی مهتاب ایزدسرشت
جنسیت زن
تاریخ تولد -
کشور ایران
شهر تبریز
بیوگرافی -
مهتاب  ایزدسرشت

هرچه گوید
پدرت یا که برادر خواهد
نیست الزام درستی
تو_
که خود انسانی...

ادامه مطلب
مهتاب  ایزدسرشت

عاشقی
کی می کند
جبران تنهایی
هلاکت می کند...
،،،
عشق بازی جان من از دم
غلافت می کند
،،،،
میز عشق آید میان
تقصیر بی زاری چه شد
،،،،
مادیان می رقصدو از قصه
پاکت می کند!
،،،
ای مه آ ،آیین...

ادامه مطلب
مهتاب  ایزدسرشت

باد خیس آهنگ لب هایت
را نواخت....
درست زمانی که
لب هایم
از حسرت نداشتنت
ترک،خشک
و
بی آب شده بود..

ادامه مطلب
مهتاب  ایزدسرشت

ثابت قدم باش
دریایی
مواج برساحل
کف آلودست
رازها
وقتی ازخسران
ابدیت چشم
پوشی...

ادامه مطلب
مهتاب  ایزدسرشت

طعم آزادی را
می چشیدم
اگر_
حالا
هیچ
پرنده ای
در
قفس دل
نبود....

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا