دفاتر شعر

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی حسین حاجی آقا
جنسیت مرد
تاریخ تولد 01 /02/ 1395
کشور canada
شهر Montreal
بیوگرافی هنرمند نقاش و خطاط و کاریکاتوریست و عکاس ساکن کانادا شغل تعمیرکار ساختمان
برگشتم در ایران هستم اگر خدا بخواهد می مانم در ایران اگر خدا بخواهد
حسین  حاجی آقا

سختی راه
هم سفر غریب
سردی دل ها
خدای من ...
گوشه دلم گلباران غم است
نغمه ای آشنائی که به من می خندد نیست
در پس حادثه خواستن تو محتاجم
می توان گوشه چشمی را لرزاند
می توان خواب خوشی بود
دل دیگر...

ادامه مطلب
حسین  حاجی آقا

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه...
یاران چه خندیدند بر مسند مستانه
هم عشق به شوق دل هم دل چو پروانه
پر می کشد از لانه پروانه دیوانه پروانه دیوانه
من خسته دل بودم سرمست جنون بودم
پروانه دیوانه...

ادامه مطلب
حسین  حاجی آقا

دلم فریاد می خواهد
آرزوی یار می خواهد
دلم در شب انتقام تو شکست
دلم فریاد می خواهد
بوسه های داغ می خواهد
کبوتر زخمی من در چنگال تو
آرزوی نجات می خواهد
اما به کدام آرزو ؟
دلم فریاد می خواهد...

ادامه مطلب
حسین  حاجی آقا

نفوذ در خط مقدم..
نفوذ جاسوسها...
نفوذ درویش ها...
نفوذ فرهنگ بیگانه....
نفوذ اجناس چینی...
نفوذ جراحی داغ و....
ناگهان مامور پلیس بدبخت زیر ماشین له می شود
مثل افکار من ....
نفوذ موشک فرانسوی...

ادامه مطلب
حسین  حاجی آقا

ای کاش همیشه در خواب بودم
و آنچه را که نفرت نام دارد را نمی دیدم
چگونه می شود دید
دو کبوتر دشمن باشند با هم
یا که پروانه ای نیش بزند ؟
کجا دیده ائی ماهی واق واق کند
یا شیری علف بخورد ؟
اما در...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا