دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی محمد تقی محمد قلیها
جنسیت مرد
تاریخ تولد -
کشور ایران
شهر تهران
بیوگرافی فیلمساز ونویسنده
محمد تقی  محمد قلیها

چندوقتی سراغی از"من"نیست
بی شک که"من"گمشده است
لطفابگردید"من"راپیداکنید
تازندگی دوباره به"من"سلامی کند

محمدقلیها-اسفندمنِ گمشده...

ادامه مطلب
محمد تقی  محمد قلیها

بارش برف را با دل سیر ببین،بدون هیاهو/
ودرختان سرو وکاج وبلوط رانیز /
شاید فردایی که می رسد/
نوری برای چشم/
آرزویی برای جان/
وعشقی برای قلب نباشد...

ادامه مطلب
محمد تقی  محمد قلیها

من پُر حسرت شدم

وقتی آرزوهایم مرا هیچ گرفتند

هیچ ،نامم شد

وقتی نگاهم را به زمین دوختم

آسمان مهربانانه مرا خواند

و نگاهم عادت آسمان شدآبان ماه94-محمدقلیها...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا