بیوگرافی زیبا آصفی (آمین)
جنسیت زن
تاریخ تولد 28 /01/ 1394
کشور ایران
شهر اصفهان
بیوگرافی -
زیبا  آصفی (آمین)

۱ــ
"اسارت"

منطق خورشید هم
کُور میشود
وقتی،
در اسارت نامشروع
شکنجه میشویم
ــــــــــــــ
۲ــ
"بی عدال...

ادامه مطلب
زیبا  آصفی (آمین)مرثیه خوانیِ آزادی
پشت تابوت اندیشه
با خیزش طوفان حسرت و
بارش بی منطق دردها
در پژواک زایش آه ها و افسوس ها
تارِ عنکبوتی ست که
بر چشم ها و دل ها می کشیم
در جنگ با عفریت غم
مسخ منبریان سود...

ادامه مطلب
زیبا  آصفی (آمین)

۱ ـــ
" درد"

قلم بدست
روی کاغذ گاهی
از هر طرف
درد را میکشم
نقاش نیستم
ولی
این روزها
درد کشیدن را
حرفه ای
یاد گرفته ام
ـــــــــــــــــــــــــــــ
۲ ــــ
" هیچ"

کجاست؟
هیچ هیچ ...

ادامه مطلب
زیبا  آصفی (آمین)

۱ــــ
" پرواز"
بی بال و پر
بربلندای کوهی ستبر
به همآغوشی آسمان
پرواز میکنم...

۲ــ
"عشق"
بال سیاه خیانت
به زنجیر کشیده
سپیدیِ بال عشق را...
#زیبا_آصفی_آمین
#شب_و_سکوت
20 تیر97
t.me/zi...

ادامه مطلب
زیبا  آصفی (آمین)


زنی هر شب
در نیمه های پر سکوت وخاموش
در من زنده میشود
به آرامی به آغوش آسمان می خزد’
پریشانی, قلم را بر کاغذ می نشاند
با چشمان بسته به ماه زل میزند
ستارگان را می شمارد’
با رقصی سحرانگیز
چ...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا