دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی علی ناصری
جنسیت مرد
تاریخ تولد -
کشور ایران
شهر فردوس
بیوگرافی -
علی ناصری

من از تبار بارانی قبیله ام
به کنج دردهای تنیده ام
آواره کشتی طوفانی زمان
به غربت یاران ناشنیده ام
تندیسی ازیاد عروج یارانم
بارانی زخم زمان تا سپیده ام
به دشت یاد وروزهای بارانم
به سرخ رگ باران ...

ادامه مطلب
علی ناصری

به حجم شب ات تا ثریا نهان شد
به بارانی ام عمق پنهان عیان شد
چو فر هادعاشق به کوه ودمن ها
تب سنگ وتیشه به جانم زبان شد
به حجم تن ات دردلم شام شیرین
به جام شبت در افق شوکران شد
به دل در تبم در ه...

ادامه مطلب
علی ناصری

این واژه پردازی من ،درجمع، دیوان می شود
در خط خطی های دلم یک شهرحیران می شود
افتادن خیزانم به تب ، شیری درون این قفس
من غرق طوفان دلم، تاریشه ویران می شود

تو فصل عریان شبی، در چشم زیبای منی
د...

ادامه مطلب
علی ناصری

نرم وبی صدا
به خیز برف وآه
فرجام یک نفس
یادونگاه
کوچه های بن بست به دیواروحشی
افقهای خنجری
لرز درتن بیمارروز
آه به پنجره های حنجر سوز
دردم بخارآلوده بی کسی
خفته دربرف
تن رنجور یتیمی به عت...

ادامه مطلب
علی ناصری

بی صدا آرام می بارد
نفس در سینه ریز برف وآه
کوچه ی بن بست ودیوار نگاه
لرز بارد درتن بیمار روز
آه می باردصدا دربارش هنجارسوز
خفته بیماریتیمی سربه بالین عتب
می زند فریاد درلرزتن و بیمارتب
آه می ...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا