دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی علیرضا آرین مهر
جنسیت مرد
تاریخ تولد -
کشور ایران
شهر مازندران_محمودآباد
بیوگرافی -
علیرضا آرین مهر

لحظه لحظه با تو بودن را تجسّم می کنم
شعـرِ پنهـانی ســرودن را تجسّـم می کنم
.
ساحلِ شیـریـنِ لبهـایت چنـان دور و ولـی
کم کم از قندش مکیدن را تجسّم می کنم
.
گم شـود دل در میـانِ بـاغ هـای سینه ات...

ادامه مطلب
علیرضا آرین مهر


این غـرور لعنتــی بـاعـث شـده تنها شوی
تا کجـا دیگــر اسیــر خــانهء غمهــا شوی
.
یـک نظـر با مـن بیـا در سـرزمین شاعران
محـو اشعــار و تـرانه غـرق در رؤیا شوی
.
کم کن آن لجبازی و یکـدندگی از ...

ادامه مطلب
علیرضا آرین مهر

درد را بــا خنــده پنهــان داشتـــم گویـا نشد
من به حس و عشقم ایمـان داشتم گویا نشد
.
در بیابـان هـای دلتنـگـی قــدم هـا می زنـــم
با خوشی ها عهد و پیمان داشتم گویا نشد
.
در میــان روز و شــب ...

ادامه مطلب
علیرضا آرین مهر

سیـگارهــا کشیــدم ، دردی دوا نکـــردند
آهنــگ هــا شنیــدم ، غمهـا رهـــا نکــردند
.
در کوههـا دویــدم ، تــا آسمـــان رسیــدم
پژواک هـای شــادی ، دل را صــدا نکـردند
.
گویـی تمــامِ عالــم ، ...

ادامه مطلب
علیرضا آرین مهر

صبــــر کــن ای دختــر چوپــان بیـا دلبـرم
گیســــو بلنـــدی و زرافشـــان بیــا دلبــرم
.
جنگل و صحـرا همه جا در پِیَت ، رفته ام
غـرق شـــدی در گـل و بستـان بیـا دلبــرم
.
پرسه زنان شاد و خراما...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا