بیوگرافی محمد علی رضا پور
جنسیت مرد
تاریخ تولد 20 /09/ 1355
کشور ایران
شهر بابل
بیوگرافی محمدعلی رضاپور با لقب شعری مهدی٬ شاعرونویسنده . از کارهای قابل ذکر او:
آفرینش٬ معرفی و سرایش چند قالب جدید شعری؛ سرایش عروضی دوزبانه ی فارسی.انگلیسی و....
محمد علی رضا پور


خوش‌به حال تو، حافظِ والا!
این زمانه نبوده‌ای دنیا

می‌سرودی به جای کارِ اِضاف
فارغ از مشکلاتِ دل فرسا

قسط‌هایت نبود قدر‍ِ حقوق
تا شوی پیش همسرت رسوا

شب، نگاهت به ماه زیبا بود
جا...

ادامه مطلب
محمد علی رضا پور

دل، مال تو؛ جان، مال تو؛ لبخند جانان، مال من

این، مال تو؛ آن، مال تو؛ عشق فراوان، مال من

...

ادامه مطلب
محمد علی رضا پور


بسم الله الرحمن الرحیم

سروده ای در قالب ابتکاری سروش
پسر و مادر، آخرین دیدار
اشک ها: شعله های آتشبار
رفت و ماند. استخوان که شد، برگشت.


قالب سروش(و تفاوت های آن با سه گانی و...) در یک ...

ادامه مطلب
محمد علی رضا پور


در قالب شعری(نوین) سروش-1

بسم الله الرحمن الرحیم
اشعاری در قالب شعریِ ابتکاریِ سروش
1- دل گدازنده، دلنواز آمد
باز با ناز و سرفراز آمد
کاشکی داشتم دلی، دلکی .
2- آفتاب غروب و کشتی و آب
موج ب...

ادامه مطلب
محمد علی رضا پور

مرد تنهای آسمان، ای ماه! من دمی همدمت توانم بود؟
ای غمِ آسمانی ات جانکاه! من دمی با غمت توانم بود؟

ماهتابِ یگانه، ای دلِ شب! روشنی بخشِ بی کرانه ی چشم!
مدتی همنشینِ چشمم باش! دعوتی باصفا! به خانه...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا