بیوگرافی محمد علی رضا پور
جنسیت مرد
تاریخ تولد 20 /09/ 1355
کشور ایران
شهر بابل
بیوگرافی محمدعلی رضاپور با لقب شعری مهدی٬ شاعرونویسنده . از کارهای قابل ذکر او:
آفرینش٬ معرفی و سرایش چند قالب جدید شعری؛ سرایش عروضی دوزبانه ی فارسی.انگلیسی و....
محمد علی رضا پور

«گل ... نشد» در قالب دوگانی
داشت بازی، تیم ملّی، دیشب و
می‌شدم از بازی‌اش گرم تب و

حالتم پر بود از بیم و امید
مثل پنکه، پلک‌هایم می‌پرید

خوب یادم نیست با مالدیو بود
یا که با برزیل مثل ...

ادامه مطلب
محمد علی رضا پور

لبخندهای دخترکم
لبخندهای دخترکم، زندگانیَ است
سرچشمه‌ی حیات دلم را نشانیَ است

چشم سیاه و روی سپیدش برای من
شادان چنان ترانه‌ی رُخ ارغوانیَ است

هشتاد ساله هم که شوم، باز دخترم
تمدیدِ ع...

ادامه مطلب
محمد علی رضا پور

مدّتی بود سرودی نسرود/ دل حیرت کیشم/ مدتی بود سرکار نبود/ غزل درویشم/ مدتی بود که ... امّا ناگاه/ آمدی ماه نگاه!/آمدی مهرپناه!/ و توهّم کوچید/ و گلستان غزل/ پُر تراکُم جوشید/ و سرایش، گل کرد/
روشنای...

ادامه مطلب
محمد علی رضا پور


خوش‌به حال تو، حافظِ والا!
این زمانه نبوده‌ای دنیا

می‌سرودی به جای کارِ اِضاف
فارغ از مشکلاتِ دل فرسا

قسط‌هایت نبود قدر‍ِ حقوق
تا شوی پیش همسرت رسوا

شب، نگاهت به ماه زیبا بود
جا...

ادامه مطلب
محمد علی رضا پور

با خودروی اشعار خود در جاده¬ی عشق توام

در تونل تاریک غم، نوراده¬ی عشق توام

عشق توام ره می¬شود. عشق توام ره می¬برد

عشق توام ره می¬زند. در جاده¬ی عشق توام

بی¬خود چو می¬باید که شد، با...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا