دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی روح الله اسدی
جنسیت مرد
تاریخ تولد 24 /12/ 1396
کشور ایران
شهر تهران
بیوگرافی -
روح الله اسدی

می درد

موچ حوادث

استقامت

صخره هارا

نشسته 

به تماشا

ناامیدانه ساحل

غرق شده

درسکوت

دریای دانش

تکه تکه شده 

صدف محبت

بلعیده

هچوم وحشیانه زمستان

انسان ازاده را

...

ادامه مطلب
روح الله اسدی

ای دولت
تدبیروامید
عرض سلام
شده یلدا
دل ملت
ماهم که کباب
ازگرانی ورکود
غم بیکاری وپول
سفره هامان
شده رنگین
بده وعده خام
آنکه می گفت
کلید
دست توانای
من است
ز توانایی
آن دست
عجائب دیدم...

ادامه مطلب
روح الله اسدی

شعریعنی

عشق تو

که مرا

درقحطی

قافیه محبت

وکمبود ردیف

صداقت

دربرگرفت

لبانت شیرین

چو غزل

گیسویت بلند

چون مثنوی

وتو

دیوان کامل

ازتعهد

وصداقت گذشته

وشیطنت
...

ادامه مطلب
روح الله اسدی

طعنه زد
گیسویت
درباد
به موج های دریا
نسیم
سرمی دهد
آوازعاشقانه
ازگوشه لبانت
ستاره ای خواهم چید
تادر
شب چشمانت
واژه ی عشق
ترانه سرایی کند...

ادامه مطلب
روح الله اسدی

نسیم بهار
دستانت
مرگ
خزان
غم را
حتمی کرده
ویرانه ی دل
گلستان شد
می بارد
باران امید
ازکلامت
تراوش میکند
چشم سیاهت
عشق را
و
نغمه سرایی می کند
گیسویت درباد
میوه ی عشق
رسیده
چه فصلی
...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا