دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی روح الله اسدی
جنسیت مرد
تاریخ تولد 24 /12/ 1396
کشور ایران
شهر تهران
بیوگرافی -
روح الله اسدی

پای افکارم کمی لنگ است و من افسرده ام
غم نشسته در دلم همچون گلی پژمرده ام

شاخه ی خشکیده ام بی یار و یاور مانده ام
سهمم از فردا تباهی گشته و دلمرده ام

هرچه کردم تا بدستش آورم اما نشد
نیمی از ع...

ادامه مطلب
روح الله اسدی

نظامی
خواهم ساخت
با قدرت کلمه!!
تن پوش مهر
می نشانم بر
جان واژه ها؛
مسلح میکنم قلمم را،
قلب تاریخ را
می شکافم!!
سوگند
به تیر آرش،
جان غفلت را
می دردم!!
قسم به پاکی سیاوش
آتش میزنم
پ...

ادامه مطلب
روح الله اسدی

درپس عمق جهالت

سوسو می کند

نوری!!

دراوج یورش
افکارزنگ زده،

درانتهای سیاهی
مغزهای سوخته،

سپر می کنم
امواج سپیدرا!!!

می یابم
واژه به واژه
امید را،

می درم
حجاب تاریکی را،

خ...

ادامه مطلب
روح الله اسدی

درحوالی شهرکج اندیشان
کنار برکه ی دروغ،
میان طوفان سیاهی!!
کوه غرور چون
پنبه دانه دانه شده،
مردی ایستاده
فکرش صاف
کمرخمیده،،
می شکند استخوان افکارش
زیر تازیانه ی مشکلات!!
فریاد نابرابری
بغ...

ادامه مطلب
روح الله اسدی

درحوالی شهرکج اندیشان
کنار برکه ی دروغ،
میان طوفان سیاهی!!
کوه غرور چون
پنبه دانه دانه شده،
مردی ایستاده
فکرش صاف
کمرخمیده،،
می شکند استخوان افکارش
زیر تازیانه ی مشکلات!!
فریاد نابرابری
بغ...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا