دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی بردیا امین افشار
جنسیت مرد
تاریخ تولد 20 /03/ 1345
کشور ایران
شهر تبریز
بیوگرافی -
بردیا امین افشار

این بار چون می درخشید رعد
فرو می افتاد از میانِ انبوهِ ابر
غلط زنان می بارید بر زمین
می نشست بر لبِ خشکِ صبر

می بخشید جان بر گلهای سرخ
می نهاد خنده بر رخسارِ کویر
خاک را می کرد عجین با خود
تا...

ادامه مطلب
بردیا امین افشار

شب مرا می جوید
در خِش خِشِ پایِ سایه ها
در مستیِ مرغان شب
در فریاد ، در اشکِ دایه ها

شب مرا می خواند
در پسِ نورهای سرخ و سپید
در ورایِ مرزهای همهمه
در تفاوتِ پرهایِ پروانه و بید

شب مرا می ...

ادامه مطلب
بردیا امین افشار

تو چه کردی با من
آن شب که به خیالم راهت بود
کردی آشیان در قلبم
تا ساختم از دقایق برایت سرود

چه خواندی که نشست
چون شبنم ، بر گل سرخ رویایم
کدام رود بود بسترت
که روان گشتی درهمه دنیایم

بر...

ادامه مطلب
بردیا امین افشار

چه صفائی دارد ؟
آنجا که می رقصند
شکوفه ها در بر هم
آنجا که هست قدح
که میشود عسل ،
انباشته بر روی هم

چه نوائی دارد ؟
آنجا که در مردابش
فلوت می زنند
آنجا که بلبل هست
که با ابریشم ،
جا...

ادامه مطلب
بردیا امین افشار

مشتهایمان
با هم به جنگ اند
خوابهایمان
دیگر مایۀ ننگ اند
آرزوهایمان
می شوند پرپر
دل هایمان
برای عشق تنگ اند
انسانهائیم
سپید تا سیاه
اشکهایمان
همه یک رنگ اند
------------
21 مارس (روز مبار...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا