دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی بردیا امین افشار
جنسیت مرد
تاریخ تولد 20 /03/ 1345
کشور ایران
شهر تبریز
بیوگرافی -
بردیا امین افشار

تا که گشت
آسمان آکنده از ابرِ سیاه
تو به من گفتی که نور شوم
بر روی لبهای سرد
خنده شوم ، شور شوم

تو به من آموختی
که در این صحرای خشک
روان گردم و رود شوم
زمزمه کنم عشق را
تا عاقبت سرود شوم...

ادامه مطلب
بردیا امین افشار

شادمان نمی شوم ای زندگی
چون نمی دهی شیرینیت را نشانم
در دل این کوچۀ تاریک و سرد
تیر آرزوهاست اینک بر کمانم

گر چه رفته ام بارها برای صید
نگشته است شاهین خوشبختی شکارم
سایه های شب را بسیار داشت...

ادامه مطلب
بردیا امین افشار

تا که تکانم دهی
چشم گشایم ز فُراغت
آه برکشم ز درون
با هلهله آیم به سراغت

چو خواند صدای تو مرا
سوگند به آن رود روان
عشقت بشکفد در سینه ام
برچیند از دلم ، تاب و توان

گر وزد امواج نگاهت
نی...

ادامه مطلب
بردیا امین افشار

می پاشم ابر را بر رخسار خورشید
تا شود رقیق ، تابش سوزانش
می زنم رنگ سبز بر جنگل
تا رسد به انتها ، فصل برگ ریزانش

می نهم پای بر روی جاده
تا بماند قصۀ سفر باقی
می خورم از جام ، جرعه ای می
تا ب...

ادامه مطلب
بردیا امین افشار

می شکُفَد از دلِ خاک ، رنگ ارغوان
باد ، می کُند بازی با گلهای زعفران
آب می شود ، زمستان در تابش خورشید
می نهد شکوفۀ سرخ ، دختر بهار بر گیسوان

می خواهم که وزی ، بر زاغه ها بهار
نفوذِ زمستان ر...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا