دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی بردیا امین افشار
جنسیت مرد
تاریخ تولد 20 /03/ 1345
کشور ایران
شهر تبریز
بیوگرافی -
بردیا امین افشار

می سازد ،
سازه هایش را ،
به ارتفاع قرنها غارت ،
به نیابت سالها سکوت .
خاکش ، خاکستر هیروشیماست
رودش ، خون آفریقاست
می رقصد ، بر سر نعش مردارها
تمدنی که گورستانش ،
از دیروز ، تا فرداست .
...

ادامه مطلب
بردیا امین افشار

چون به سحر افتد گذرت
خالی می شوی از شب
می درخشد آفتاب در بهار
می نشیند لبخند بر لب

چه رازی هست در شب
که خورشید از او می گریزد
چه میکند با فردای شیرین
که دل به جنگ بر میخیزد

از کجا می گیرد...

ادامه مطلب
بردیا امین افشار

شب می سراید داستان
از زیبائی محزون رودخانه
مهتاب می کُند شکایت
از کابوس بی پایان شبانه

آفتاب در پس ابرهاست
نمی تابد از آسمان نور
تاریکی نشسته بر خانه
نیست در دل جای سرور

عشق مرده در خلوت...

ادامه مطلب
بردیا امین افشار

هی ..... می دانی قلبم گرفت
می دانی پاره گشتند کفشهایم
تو سواری اما من پیاده
می دانی به شماره افتاده نفسهایم

هی ..... به کجا می کشانی مرا
خسته ام از دنبال تو گشتن ها
از بوئیدن گل و کرشمه خار
...

ادامه مطلب
بردیا امین افشار

بود جائی خالی در دلم
من تو را خیلی کم داشتم
اندیشیدم و حست کردم
طرحت را در مغز انگاشتم

ساختم در لبت غنچه
دوختم بر پیکرت شرم و حیا
نشاندمت در ورای ابر
ندیدم در گفتارت بغض و ریا

بر گُلت نشا...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا