بیوگرافی ویکتوریا اسفندیاری
جنسیت زن
تاریخ تولد -
کشور ایران
شهر تهران
بیوگرافی -
ویکتوریا  اسفندیاری

امشب جهانا دل بده بر داستان درد من
سیل غمش جاری شده برابگین زردمن
ای غصه های دردمن ,دانی چه میسازدمرا؟
در پرده وهم وخیال,او سایه اندازد مرا


...

ادامه مطلب
ویکتوریا  اسفندیاری

پیمان الستی که ازل, با تو بِبستم
ازهرچه به غیرازتوبُوَد جمله گسستم
روزی که فلک شاهد دلدادِگیم بود
خود ساغراین باده به مستی بشکستم
...............
یارم به بَرم بود ومراتنگ به اغوش
مَ...

ادامه مطلب
ویکتوریا  اسفندیاری

چون کودکان به بازی ,اندیشه برونم
سنگی فتاده با دست ,در برکه درونم
اغوش می گشاید,برخورد سنگ وبرکه
چون حلقه های موی سیمین رخان به گونه
در یاد برکه جوید, از عشق بیکرانه
ای قطره های غلطان! داری ز ا...

ادامه مطلب
ویکتوریا  اسفندیاری

دردرون سینه ام سوز نهانی خفته است ژاله های اشک برچشمان من باریده است
تندباد زندگی فصل بهارم چیده است خون دل,شادابی رخساره ام برچیده است
دربهار زندگی ناگه خزان ا...

ادامه مطلب
ویکتوریا  اسفندیاری

اسمان موی سیه را باز کرد

شب شد و راز دلم اغاز کرد

می رود اندیشه ام برسوی او

چشم زند باران اشک بر کوی او

در من اینسان عشق آوا میکند

لحظه های رفته ام را چون هویدا میکند ...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا