بیوگرافی ویکتوریا اسفندیاری
جنسیت زن
تاریخ تولد -
کشور ایران
شهر تهران
بیوگرافی خونابه جامی به نام زندگانی
صد داغ دلم بشد جوانی
نه نقش خوشی به بخت دارم
جز رنج زِ او ثمر ندارم
ویکتوریا  اسفندیاری

چون فلک برلوح بختم نقش فردا می نوشت
تاتاابد تنهایم را همدم دنیا سرشت
بی وفایی را سزایِ باوردنیا نوشت
تا ابد دردفترتقدیرمن رسم جفا را می نوشت
...

ادامه مطلب
ویکتوریا  اسفندیاری

بیا ای اشک غم ازچشم خونینم
که سوز سینه ام گوید زسِرحال مجنونم
دلم تنگ است وغم بسیار می پیچد
درون هستیم هرشب بسی چون شمع میسوزد
بیا ای حال بیداری که پروازمنی امشب
بیا ای اشک غلطانم که اواز منی امش...

ادامه مطلب
ویکتوریا  اسفندیاری


تو کجایی مه من؟؟
چه شود که بیایی مه من ؟؟
ای که با غمت شرری برجانم زده ای
شعله به روح مانده در فغانم زده ای
ای ماه درپرده ی محاقِ اسمان شبم
سیلاب اشک چشمان بی امان شبم
بیا که منم بی تو ماند...

ادامه مطلب
ویکتوریا  اسفندیاری

تیر عشق بارید ودلم سپر رها کند
عقل از چاره بازماندودل چاره ها کند
امدم که از عشق توبسی حذرکنم
از مهر تو گذرا بسی گذر کنم
دلداده ای که فرمان عقل نبرد
در دام ماند وصیادش گذر نکرد...

ادامه مطلب
ویکتوریا  اسفندیاری

بهر تماشا به صحرا شدم
چون نگری واله وشیدا شدم
نغمه بلبل می مستی شده
چشم دلم عاشق هستی شده
دشت ودمن رنگ بهاران گرفت
چون دل من وجد نگاران گرفت
تا می ومستی همه بر تاک شد
نرگس وگل جامه ی بر خا...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا