دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی علی رضایی پور مشیزی
جنسیت مرد
تاریخ تولد 21 /02/ 1354
کشور ایران
شهر کرمان
بیوگرافی کارمند اداره آموزش و پرورش ناحیه 2کرمان(تخلص ناظر)
علی رضایی پور مشیزی

کی شود خاموش انوار خدا با افترا؟
تا خدا باشد ولی و آن علی هم مقتدا
قاسم ما هم چو مالک خار چشم دشمنان
با امامش می رساند وعده ها را انتها
سروده :علی رضایی پورمشیزی تخلص ناظر
درود بر مجاهدان راه خد...

ادامه مطلب
علی رضایی پور مشیزی

فرمانده کل بشر
مامور گردیده به سر
گاهی دهد فرمان به ما
باید شوی دور از خطر
گر گوش جانت بشنود
باید کنی از آن حذر
کِی بشنود این نکته را؟
آنرا  که باشد کور و کر
 ای جان من در این میان
نفس زبو...

ادامه مطلب
علی رضایی پور مشیزی

شیرمردی مهربان شد یار ما
چون کف دست است پاک و باصفا
شغل او قصابی و نامش حبیب
مومن و مهمان نواز است و نجیب
اهل شیراز است این زیبا سرشت
 از خدا خواهم سرانجامش بهشت
خانه اش را کرده وقف دوستان
عطر ...

ادامه مطلب
علی رضایی پور مشیزی

نشد قسمتم باز آیم حرم
نظر کن رضا جان شه با کرم
نظر کن که باشد شوم زائرت
ندارد پناهی شها نوکرت
دلم تنگ آن بارگاهت شده
دوباره مریض نگاهت شده
چو دریایی و هر که نوشد کمی
وصالت بجوید برای نمی
ندایی...

ادامه مطلب
علی رضایی پور مشیزی

عاشقان مژده که زهرا آمد
کوثر و ام ابیها آمد
حُرَّه و فاطمه و معصومه
باعث خلقت دنیا آمد
سروده :علی رضایی پورمشیزی تخلص ناظر
1397/12/07
...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا