دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی علی رضایی پور مشیزی
جنسیت مرد
تاریخ تولد 21 /02/ 1354
کشور ایران
شهر کرمان
بیوگرافی کارمند اداره کل آموزش و پرورش کرمان(تخلص ناظر)
علی رضایی پور مشیزی

یک نفر جا مانده بود از دوستان
همچو تک شاخ گلی از بوستان
روز و شب در حسرت دیدار یار
در گلویش استخوان و چشم خار
این قفس لایق نبود آن ماه را
یوسف زیبای قعر چاه را
همچو مالک در رکاب آن علی
گوش و ج...

ادامه مطلب
علی رضایی پور مشیزی

دلم چون تخته پاره روی آب است
هوای دل ببین مولا، خراب است
به هر سویی که خواهی می بریدش
چه گویم زندگی بی تو عذاب است
از آن روزی که مهرت در دل افتاد
تمام بی تو بودن ها سراب است
چه کردی با دل دیوان...

ادامه مطلب
علی رضایی پور مشیزی


اولین استاد هستی خالق است
آن خدای دانه ها را فالق است
می شکافد صبح و دانه، هسته را
می گشاید قفل های بسته را
حمد و تسبیحش زبان کائنات
حکم او شالوده ی مرگ و حیات
هرچه گوید شو، شود فوری وجود
با ...

ادامه مطلب
علی رضایی پور مشیزی

کی شود خاموش انوار خدا با افترا؟
تا خدا باشد ولی و آن علی هم مقتدا
قاسم ما هم چو مالک خار چشم دشمنان
با امامش می رساند وعده ها را انتها
سروده :علی رضایی پورمشیزی تخلص ناظر
درود بر مجاهدان راه خد...

ادامه مطلب
علی رضایی پور مشیزی

فرمانده کل بشر
مامور گردیده به سر
گاهی دهد فرمان به ما
باید شوی دور از خطر
گر گوش جانت بشنود
باید کنی از آن حذر
کِی بشنود این نکته را؟
آنرا  که باشد کور و کر
 ای جان من در این میان
نفس زبو...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا