دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی علی رضایی پور مشیزی
جنسیت مرد
تاریخ تولد 21 /02/ 1354
کشور ایران
شهر کرمان
بیوگرافی کارمند اداره کل آموزش و پرورش کرمان(تخلص ناظر)
علی رضایی پور مشیزی

شیرمردی مهربان شد یار ما
چون کف دست است پاک و باصفا
شغل او قصابی و نامش حبیب
مومن و مهمان نواز است و نجیب
اهل شیراز است این زیبا سرشت
 از خدا خواهم سرانجامش بهشت
خانه اش را کرده وقف دوستان
عطر ...

ادامه مطلب
علی رضایی پور مشیزی

نشد قسمتم باز آیم حرم
نظر کن رضا جان شه با کرم
نظر کن که باشد شوم زائرت
ندارد پناهی شها نوکرت
دلم تنگ آن بارگاهت شده
دوباره مریض نگاهت شده
چو دریایی و هر که نوشد کمی
وصالت بجوید برای نمی
ندایی...

ادامه مطلب
علی رضایی پور مشیزی

عاشقان مژده که زهرا آمد
کوثر و ام ابیها آمد
حُرَّه و فاطمه و معصومه
باعث خلقت دنیا آمد
سروده :علی رضایی پورمشیزی تخلص ناظر
1397/12/07
...

ادامه مطلب
علی رضایی پور مشیزی

چه دوران سختی خدایا مدد
غم دل نیاید به حرف و عدد
به سرخی گراید همه روی زرد
از آن ضربت سیلی و روی مرد
کمرها شده خم به زیر فشار
رها شد، رها شد، رها شدمهار
گرانی زده جان مردم شرر
چه بسیار فرصت که ...

ادامه مطلب
علی رضایی پور مشیزی

نظری کن به من ای روشنی چشمانم

نظری کن که من از گم شدنم حیرانم

گرچه غافل شدم از آن همه لطف و احسان

چه بگویم که از این غفلت خود گریانم

به خدا، هر که پناه از بدی و پَستی بُرد...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا