دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی علی رضایی پور مشیزی
جنسیت مرد
تاریخ تولد 21 /02/ 1354
کشور ایران
شهر کرمان
بیوگرافی کارمند اداره کل آموزش و پرورش کرمان(تخلص ناظر)
علی رضایی پور مشیزی


شکسته بال و خسته ام
درون خود نشسته ام
کسی مرا نمی خرد
به آسمان نمی برد
چرا که من فتاده ام
فتاده نه؛ که ساده ام
اگر نبودم اینچنین
اسیر دست آن و این
دوباره می شدم رها
لطیف و پاک و بی ریا
چوغ...

ادامه مطلب
علی رضایی پور مشیزی

حسین ابن علی، نور هدایت

رسانَد اهل کشتی را سلامت

تمام هستی خود را سفر برد

به وادی بلا و پر خطر برد

سرش را داد امّا؛ عزّتش نه

همه هستی خود را؛ غیرتش نه

حسین اب...

ادامه مطلب
علی رضایی پور مشیزی

آن شنیدم مرد پاکی لنگرود

اهل معنا بود و اهل فضل و جود

باز می کرد او گره از کار خلق

جامه اش بودی به تن یک کهنه دلق

در وجودش نور سبزی دیده شد

هر که شد محرم وجودش دیده ...

ادامه مطلب
علی رضایی پور مشیزی

تک درختی سرو در دامان کوه
مانده تنها، مانده محکم، باشکوه
تشنه لب دستش به سوی آسمان
کاش بارانی ببارد ناگهان
آسمان هم در پی تحریم ماست
تا زمانی غل و غش تصمیم ماست
این گره را باز کن با دست خود
هر ...

ادامه مطلب
علی رضایی پور مشیزی

حاجتی دارم نظر کن یا جواد
ای که مهرت را خدا قلبم نهاد
دستگیری کن شها از نوکرت
جان مولا، جان زهرا مادرت
دانشت بالا تر از فهم بشر
جز خدا از آن ندارد کَس خبر
معتصم، مامون و ام الفضل دون
هر سه شد ا...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا