دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی علی رضایی پور مشیزی
جنسیت مرد
تاریخ تولد 21 /02/ 1354
کشور ایران
شهر کرمان
بیوگرافی کارمند اداره کل آموزش و پرورش کرمان(تخلص ناظر)
علی رضایی پور مشیزی

خدایا همه هست ما دست توست

دل بی دلان روز و شب مست توست

کمک کن که باشم به یادت عزیز

شوم با نگاه لطیفت تمیز

کمک کن شوم خالصی نامدار

چو نور خودت تا ابد پایدار

خد...

ادامه مطلب
علی رضایی پور مشیزی


شد عاجز مرغ اندیشه از این راز
کند تا پای اوصاف تو پرواز
نگنجد آب دریا در سبویی
علی اعلاست، گویی یا نگویی
علی دارد نشان از خالق خود
که هر چه خالقش می خواست، آن شد
علی حیدر، علی صفدر، علی شیر
ع...

ادامه مطلب
علی رضایی پور مشیزی

سعادت چیست؟آرامش رسیدن
به جز روی خدای خود، ندیدن
خوشا آنان که با دلبر عجینند
به هر حالی به جز دلبر نبینند
هر آنچه آید از دربار دلبر
مریدان را چه باشد؟ لطف داور
گهی افتان، گهی خیزان، به راهم
گهی...

ادامه مطلب
علی رضایی پور مشیزی

از خزاعی هر که هر چه گفته‌، کم

او چو اقیانوس و این ابیات، نم

در وصیت گفت زنجیرم کنید

چون شدم آزاد، درگیرم کنید

من ندادم دل به این دنیای پست

از همان روزی که دادم دوست...

ادامه مطلب
علی رضایی پور مشیزی

پُست بعضی مردمان را پَست کرد
غافلان را حبّ دنیا مست کرد
بار خود را بین چه محکم بسته اند
کار مردم پیش آید خسته اند
در پی دنیا چو کودک می دوند
جان خود را هم بخواهد، می دهند
بس که نادانند در این ره...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا