بیوگرافی پژمان خلیلی
جنسیت مرد
تاریخ تولد 20 /05/ 1361
کشور iran
شهر the .
بیوگرافی فارغ التحصیل مدیریت اجرایی در مقطع کارشناسی ارشد

هنوز بلوک سیمانی با غروبی دلگیر را چشم اندازیست

پر معنا .

که ما را رقم می زند !
پژمان خلیلی

با دست بازو دلی خوش نیوش اَرکُنی خوش است
ایمان تِمام دار و ُ بیاموز/ [دل گِروُ] شَوی ،خوش استبازار را فروگذار، / رُو / هِجر ِعاشقانه شُو ،
تدبیر هر کس و ناکس شدن، چه_ بی اَمان خوش است ...

ادامه مطلب
پژمان خلیلی

زمان شِکنان! همیشه مفهومی را پیشاپیش از اذهان درک می کنند و به نُدرت خُوی کِسالت بار را دنبال می نمایند، .

پرهیز کارانی عاری از اخلاق خلقیده اند که مانند لخمی/ تَر، وَ تازه و نآب هویدا می گردانند
...

ادامه مطلب
پژمان خلیلی


چونان بنما که هر چه می انگاریادامه مطلب
پژمان خلیلی

این سیطره ای فِنا مرا زار بساخت

یا صانع کوزه نارو دَم فاش بساخت

***

در وسعت چون ساخته اش مرگ تنید

در تار تنیده اشان ، بسی راز بساخت
...

ادامه مطلب
پژمان خلیلی

قِلق دَرید
دِق دَقآیق گُذَشت
بُلوکیِ سوء استفادهِ کُنان
بَر بُلوکِ دیگَری پَرید
رنگی بهِ تَدفینِ سُکوت پیچید
تآبلویِ اندیشه پَلاسید
چَشمها بهالوده ایِ تصاویر
خوابی سبک
نظآره ای طلوع
ادامه ...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا