دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی پژمان خلیلی
جنسیت مرد
تاریخ تولد 20 /05/ 1361
کشور iran
شهر the .
بیوگرافی فارغ التحصیل مدیریت اجرایی در مقطع کارشناسی ارشد

هنوز بلوک سیمانی با غروبی دلگیر را چشم اندازیست

پر معنا .

که ما را رقم می زند !
پژمان خلیلی

در کوچه به غَمزه ای شُدم غَرقِ جنون
در میکده می زدم هزاران می خون
می در بَرَم وُ ساقی خون خوار به بَرم
مَنهم به کَما کان بزدم جرعه ای خون
چون خون نشست بر لبم یا اسَفا
خونابه چَکید از لبم بر دل و ...

ادامه مطلب
پژمان خلیلی

آن روز که تَرکش را بر تیر تنت راندی
کاروان جَرس جنباند،جانان دگر راهی
خاموش روی جانان غافل که چراغی تو
گر قصد خَموش رفتن، این یاد چه می رانی
ای کاش زبان می سوخت بر نمی شد این بیتی
دُردانه ای ما...

ادامه مطلب
پژمان خلیلی

تو نیز، گرگ خوآهی شد
عصا مستَحلک،
ر َوندگی به کَژی می سپارد،
خویش تَنِ خویش را

ادامه مطلب
پژمان خلیلی

باید از حجره دنیا تب و تابی بر بست
لا که این برکه شب، مردابی ست

ادامه مطلب
پژمان خلیلی

تَخیلی شکاک،
سرگرمِ
التهابی ماسیده بر،حِسِ انسان دوستی زودگُذر
کِه اغتشاشی،
شریکِ، تن سپردنی تا پُختِگی
فَرارِ ره آراییِ تَعقیب وَ گُریز،
غریبه ای، در انجامِ دیگرانُ
وُ
حَقآرتی سر انجامِ،دیگر...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا