دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی پژمان خلیلی
جنسیت مرد
تاریخ تولد 20 /05/ 1361
کشور iran
شهر the .
بیوگرافی فارغ التحصیل مدیریت اجرایی در مقطع کارشناسی ارشد

هنوز بلوک سیمانی با غروبی دلگیر را چشم اندازیست

پر معنا .

که ما را رقم می زند !
پژمان خلیلی

قِلق دَرید
دِق دَقآیق گُذَشت
بُلوکیِ سوء استفادهِ کُنان
بَر بُلوکِ دیگَری پَرید
رنگی بهِ تَدفینِ سُکوت پیچید
تآبلویِ اندیشه پَلاسید
چَشمها بهالوده ایِ تصاویر
خوابی سبک
نظآره ای طلوع
ادامه ...

ادامه مطلب
پژمان خلیلی


سرباز زینت کشور بود
زمانی کهِ جغرافیا گُشادی زمینم را مفتَخَر بود
چهل پی ( پیه) چراغ برای اندیشه
وَ اینک
چهل ها اندیشه برای چَرا
جآودانگی، بَشآرت ِ چَراگاهی مصنوع
تَه ماندگیِ امروز را چِگونه ف...

ادامه مطلب
پژمان خلیلی

با غمزه بمان مرا گر عیشی خواهی

با باد و طرب/ بخوان/ گ َ _ رَشکی خواهی

شعر از پژمان 04/08/1398

ادامه مطلب
پژمان خلیلی

امتحان می کنم کوچه هایی سر دوُ سایه دار را
گام می نهم بر قدم های سایه هایم
موجی ،گآهی انعکاسی _
لَحنی ترسناک را در پیاده رو
چند قدم مانده به خانه ام
پدیدار می کند
سفر ،تولدی حجمی در خط زمانی د...

ادامه مطلب
پژمان خلیلی

کدام شَک وُ کدام تقدیر
مرا می پراند از شاخی به شاخی سر شاخ .
کبود می شرمم در تازیانه ی باد
وُ سرخ سیلی ، بر گوشهایم می خشکید حس شنوا یم را
مبادا ترحم غرورم سبزینه وار غربال
وَ آنک
بنده فرا خدا...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا